BRAND MANUÁL 1.0

6 / VIZUÁLNÍ IDENTITA GALERIE

Galerie je hlavní tváří celého Telegraphu. Publikum galerie je intelektuálně, umělecky orientované a obecně esteticky poučené. Je zvyklé na specifickou komunikaci. Galerie by měla cílit nadregionálně a umět to vyjádřit i aktuálními grafickými prostředky. Graficky náročné, nevyumělkované výstupy jsou žádoucí.

Vedle úsporné typografie má být kladen důraz na volbu barev, nezvyklou nebo naopak jednoduchou kompozici, typografické hry s logem, volbu materiálu, vazbu publikací, speciální grafické techniky, volbu papíru, celkovou adjustaci a podobně.

Základní prvky vizuální identity galerie jsou

  • jednoduchost, střízlivost
  • variabilní práce s logem – k tomu kapitola ZDE
  • úsporná barevnost (černá, bílá, škála šedé nebo podle barevného charakteru výstav) – k tomu kapitola ZDE
  • strojový kód, textové a konceptuální hry – k tomu kapitola ZDE
  • překrývání prvků, nečitelnost, vynechávání písmen
  • zkosené rohy písma Replica – k tomu kapitola ZDE
  • netypické materiály a zpracování (kvalitní papír, plexisklo, plast, vazba katalogů atd.)
  • „nereklamní“ propagace výstav (netypické umístění, nereklamní grafika inzerce, umělecká instalace ve vitríně CLV atd.)

Pro propagaci výstav ve výlepu se používá dvojplakát – jeden plakát s reprodukcí a druhý plakát textový. Kompozice a typografie jsou vždy stejné. Plakáty pracují s grafickou hrou s logem – plnou a prázdnou pozicí (0/1, +/-) a s vynecháváním písmen. Součástí plakátu je krátká anotace výstavy.

Propagace výstav galerie v uměleckých médiích má graficky působit spíše jako časopisový článek než jako reklama. Cílem je splynout s prostředím časopisu a tvářit se jako normální obsah. Plocha má být celostránková, reprodukce dominantní. Grafické prostředky mají být téměř úplně potlačeny, velké titulky se nedoporučují. Logo splývá s názvem a je umístěno v řádku, všechny texty jsou seřazeny v jediném odstavci. Používá se kratičká anotace výstavy.

Propagace v časopisech typu Olomouckých listů víc „inzerátová“, ale pořád jednoduchá, takto:

Při vyznačování v textech určených pro galerii

  • nekombinujeme v jednom textu více TYPŮ vyznačování
  • na webu vyznačujeme barvou, tlačítkem nebo podtržením

U katalogů galerie je možné základní písmo kombinovat s jiným fontem. Jeho role však musí být jasně vymezená (např. dlouhé texty, headliny atd.). Písmo Replica se má v katalozích vždy objevit a má mít nepřehlédnutelnou roli, marginální použití nestačí.

Základní katalogy galerie mají typizovaný formát 145 × 220 mm, jsou publikovány ke každé výstavě a mají podobu časopisu. Obsah kombinuje text a reprodukce k výstavě, doplňkové informace k výstavě a články z Journalu. Vedle toho vychází k některým výstavám reprezentativnější katalog s individuální grafickou úpravou a formátem.

Katalog Signálu má vždy formát 145 × 220 mm, měkkou vazbu (V4 nebo Otabind) a plastový průhledný přebal.

Pro lepší porozumění porovnejte s kapitolou VIZUÁLNÍ IDENTITA HUBU.