BRAND MANUÁL 1.0

12 / KANCELÁŘ

Základními šablonami, které Telegraph pro kancelářskou práci a administrativu používá, jsou:

  • obecný dokument DOCX
  • tisková zpráva česká DOCX
  • tisková zpráva anglická DOCX
  • smlouva o členství DOCX
  • prezentace PPT

Šablony technicky zpracoval Jindřich Pavelka (sablonar.cz) a najdete je ke stažení ZDE???. Pro tyto dokumenty se nemají používat jiné soubory než oficiální šablony!

Nepoužívejte nikdy pro práci se šablonami Google Docs! Neumí zachovat formátování z Wordu. Pracujte offline v MS Office, nebo online MS Office 365.

Základní řádkování v kancelářských dokumentech Telegraphu je nastaveno XXX. Mezery mezi odstavci jsou nastaveny na XXX.

Poznámky k práci s šablonami (Jindřich Pavelka):

Nastavena vhodná struktura šablon, písmo Arial, paleta barev dle barev používaných na webu (viz kapitola o barvách), grafické prvky jsou vektorové pro max. kvalitu tisku i převodu do PDF.

Nastaveny standardní styly, jako jsou „Normální“ pro běžný text, styly nadpisů, tři úrovně odrážek – „Seznam s odrážkami“. Styl „Normální“ vkládá automatickou mezeru za odstavcem. Pro případné psaní bez mezer lze využít stejnojmenný standardní styl „Bez mezer“.

Nepoužívejte dvojí odřádkování.

U smluvních dokumentů jsou nastaveny vlastní styly „Článek 1–3“ a jsou předsazeny v pásu rychlých stylů.

Položky ve smlouvách, které se vyplňují, jsou vyžluceny, jak je v právní praxi obvyklejší, a jsou pro ně použita starší formulářová pole – výhoda: stačí kliknout a přepsat, zmizí [...] i vyžlucení.

Číslo smlouvy stačí vyplnit na první straně. Tam je použito nové formulářové pole, které se propojeno do zápatí od druhé strany. Zde jen poznámka, že Word změnu nepropisuje ihned, nýbrž standardně při tisku či náhledu tisku (provádí aktualizaci propojených polí). Nejrychlejší způsob, jak si změnu propsat ihned, je dát náhled tisku Ctrl+P.

U smluv jsou ještě užitečné standardní styly „Pokračování seznamu“ – když potřebujete pokračovat v psaní článku na dalším řádku ale bez čísla článku.