Telegraph Gallery [ˈgælərɪ] n.
1. galerie pro současné výtvarné umění 2. exkluzivní výstavy – malby, fotografie, sochy českých i zahraničních autorů 3. rezidenční ateliér pro umělce

Telegraph Gallery vysílá tuzemské i zahraniční umění posledních tří dekád. Zachycuje vlny známých i přehlížených autorů.
Její kód je univerzální: Přijímá všechny formy vyjádření nehledě na žánr.
Telegraph přináší výstavy v pravidelných frekvencích.
S rozsahem 350 m² pokrývá i workshopy a umělecké kurzy.
Umělcům nabízí přímé spojení také v podobě rezidenčních pobytů.

Nabízíme edukační a komentované prohlídky pro školy i širokou veřejnost a možnost stáží pro studenty. Více info.

#TLGRPH