Vy máte múzu. My máme prostory.
Chcete to spojit?

Podrobné info tady.

Gábor Pintér
*1983
rezidence září—říjen 2021

Gábor Pintér je maďarský malíř a je jedním z reprezentantů tzv. "bad painting". Ve své tvorbě se sice věnuje nejen malbě, ale i práci s papírem či prostorovým instalacím. Ve svých obrazech pracuje se žánrovými motivy, které odrážejí často absurdní situace, k čemuž si Gábor pomáhá sloučením reálných a surreálných výjevů. Koncepce jeho obrazů je často reakcí na vlastní kritické úvahy o dnešní konzumní společnosti. Kromě toho se zamýšlí nad fungováním mysli a procesu poznávání jako takového. Zkoumá tak povahu psychologické a mentální reality a její vztah ke skutečnému světu. Jeho malířský projev se vyznačuje živou barevností a silnými gestickými tahy štětcem. Gábor vystudoval Fakultu malby na Maďarské akademii výtvarných umění a žije a tvoří v Budapešti.

TELEGRAPH STUDIO

Přijímáme všechny výtvarné formy.
Rezidence trvá 4—12 týdnů. Vaší centrálou je ateliér (50 m²) a byt (35 m²) přímo v Telegraphu.

Denně k vám proudí 15 eur + pokryjeme materiál (max 1000 eur), dopravu do Olomouce (max 150 eur) a transport vzniklých objektů (max 700 eur).

rezidence@telegraph.cz