Vy máte múzu. My máme prostory.
Chcete to spojit?

Podrobné info tady.

M.A. Matouš Háša
*1992
rezidence březen—duben 2021

Sochař Matouš Háša je absolventem pražské AVU, prošel si ale i školami ve Florencii (Libera Accademia di Belle Arti Firenze) nebo v Londýně (Middlesex University London). V reakci na současné kulturní a sociální dění používá média figurální plastiky, kterou zasazuje do ikonografických kontextů jako reminiscenci na symbolické až archetypální vyobrazení. Jeho práce zbavená kontextu a výkladu je díky kombinaci inspirace klasickým sochařstvím (např. Michelangelo, Rodin) a současnými figurálními umělci (např. Marc Quinn, Banksy) formálním pokračováním tradice západního sochařství. Za pomoci obsahu, kontextu vzniku a umístění soch se snaží tuto tradici uplatnit, aniž by byla zbavena své autenticity a duchovního obsahu. Ve své práci vědomě čerpá z „kořenů” západní kultury, které přenáší do podoby psychoanalytického portrétu postmoderního člověka. Zabývá se otázkou identity, jíž současnost připravila o tajemství a soukromí.

www.matoushasa.com

TELEGRAPH STUDIO

Přijímáme všechny výtvarné formy.
Rezidence trvá 4—12 týdnů. Vaší centrálou je ateliér (50 m²) a byt (35 m²) přímo v Telegraphu.

Denně k vám proudí 15 eur + pokryjeme materiál (max 1000 eur), dopravu do Olomouce (max 150 eur) a transport vzniklých objektů (max 700 eur).

rezidence@telegraph.cz