Vy máte múzu. My máme prostory.
Chcete to spojit?

Podrobné info tady.

Monika Žáková
*1987
rezidence červenec—srpen 2021

Monika Žáková je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění. V roce 2011 dokončila studijní pobyt na také Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Od počátků své tvorby kladla důraz na preciznost. Tvorbu Moniky charakterizuje koncentrace a silný důraz na cizelování technického zpracování jejích obrazů. Je fascinována vrstvením a významovými souvislostmi při řešení vztahu mezi materiály, zejména ve formě plátna a papíru.

TELEGRAPH STUDIO

Přijímáme všechny výtvarné formy.
Rezidence trvá 4—12 týdnů. Vaší centrálou je ateliér (50 m²) a byt (35 m²) přímo v Telegraphu.

Denně k vám proudí 15 eur + pokryjeme materiál (max 1000 eur), dopravu do Olomouce (max 150 eur) a transport vzniklých objektů (max 700 eur).

rezidence@telegraph.cz