Karolína Netolická

30 4 2024

Karolína Netolická (*1993) je umělkyně patřící do nejmladší generace české výtvarné scény a především scény figurativní kresby. V letech 2013–2016 absolvovala Vyšší odbornou školu uměleckoprůmyslovou a následně studovala v ateliéru kresby Jiřího Petrboka na AVU. V roce 2022 byla oceněna Cenou kritiky za mladou malbu, přesto se však sama považuje za kreslířku. Typickým médiem se pro ni totiž stala kresba suchým pastelem na velký formát pláten, jež mají za cíl diváka pohltit. Tématem jejích prací se stal vztah člověka s přírodou. Ve svých obrazech často vrství figurální kompozice a slučuje zvířecí, nejčastěji ptačí, motivy. Zachycuje tak složitou skutečnost, kdy člověk z přírody pochází, ale svým chováním se od ní postupně čím dál více odlučuje. Scenérie lesa v podání umělkyně znázorňuje ztracený domov, kterým upozorňuje právě na ztracený vztah člověka k přírodě, neboť v něm bloudí.