Sabina Knetlová

10 8 2023

Sabina Knetlová (*1996) je absolventkou Ateliéru sochařství pod vedením doc. Mgr. Jaroslava Koléška, ArtD. na Fakultě umění Ostravské univerzity. Její tvorba má signifikantní prvek materiálu, kterým je beton. Své betonové sochy vytváří způsobem vtlačování betonu do sádrových forem. Syrovost povrchu soch často doplňuje o prefabrikáty, gumové hadice nebo přírodní materiál, vytváří tak nová spojení v použitých prvcích. U Sabiny Knetlové je typické minimalistické zobrazování gesta ruky, torz a figur. Svou tvorbu představila na mnoha výstavách v Česku i zahraničí, například v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Českém centru v Bruselu, Karpuchina Gallery v Praze, a také na kolektivní výstavě Přikázané uvolnění v Telegraph Gallery.