BRAND MANUÁL 1.0

14 / SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Brand Telegraphu je na sociálních sítích zhuštěně vyjádřen v profile image, kterým je jednoduchý kruh s jednobarevnou plochou RGB 0-0-255. Kruh je jedna z podob proměnlivého loga Telegraphu. Protože je kruhový tvar profilovky určen layoutem Facebooku i Instagramu (zima 2021), je vhodné použít čtvercový obrázek.

Není povoleno kombinovat fotografie a text/grafiku do jednoho obrázku. Text se na fotografii může objevit pouze vyfocený (otvíračka, polep v galerii, Ttalk cedule, nápojový lístek atd.).

Na FB je ve výjimečných případech (oznámení, upozornění) možné psát krátký text na barevnou plochu (RGB 0-0-255).

Výjimečně je možné použít bílý dvojkruhový symbol na barevné ploše, nebo tentýž symbol barevný na bílé ploše pokud k příspěvku není k dispozici vhodná fotografie. Na IG nejsou povoleny příspěvky kombinující text a fotografii ani čistě textové. Výjimkou jsou stories, která jsou zpracována podle samostatné grafické šablony.

Povolené jsou titulky u videí.

Jediný přípustný grafický prvek na Instagramu je modrý kruh na bílém pozadí, jehož občasné použití pomáhá členit a oddělovat příspěvky. Má za úkol vnést do profilu vizuální dynamiku a zároveň reprezentuje brand Telegraphu.

Příspěvky na sítích mají za úkol upozorňovat na události, poskytnout vhled do dění pro nejširší publikum, být prostředníkem komunity coworkerů. Mají zprostředkovat followerům pocit fyzické účasti na životě Telegraphu. Fotografie mají být voleny tak, aby samy o sobě poskytovaly silnou výpověď, bez nutnosti textového popisu. To znamená výrazný motiv a srozumitelnost – má být zřejmé, co se na fotografiích odehrává.

Profil Instagramu má vytvářet dojem „fotografické řeky“, souvislého proudu obrazů. Posty se vkládají vždy po třech, aby tvořily celý řádek. Mohou to být 3 samostatné příspěvky, nebo může více postů dohromady skládat větší fotografii (1×2 + 1, 1×3, 2×3, 3×3 atd.). Nikdy se nesmí zároveň vkládat jiný počet než násobky tří.

Facebook fotografie na různých zařízeních ořezává, motiv proto umisťujte ke středu snímku.

Cover photo Facebooku vkládejte v poměru stran 16 : 9 (1200 × 675 px nebo větší). Poměr stran 1 : 1 (čtverec 1200 × 1200 px), který používá Instagram, je možné použít i v příspěvcích pro Facebook.

Další informace a doporučení viz kapitola FOTOGRAFIE.

VIDEO

Videa na Facebooku ve Full HD rozlišení 16 : 9.

Instastories využívají jednotné Full HD rozlišení na výšku (1080 × 1920 px) a jednotnou typografickou šablonu. Písmo je vždy Replica. Je důležité zachovávat shora a zdola cca 10% bezpečnou zónu, do které se neumisťuje žádný text ani grafika (cca 2× 190 px). Délka videa u Instastories maximálně 15 s, delší videa mají mít alespoň 20 s.

Do mluvených videí se doporučuje vkládat titulky.

Pro videa na sociálu platí obecně doporučení z kapitoly VIDEO.

ukazka instastories

TONE OF VOICE(Kristýna Večeřová)

Telegraph má podněcovat ke komunikaci a sdružování. Lidé, co sledují Telegraph na sítích, by se měli cítit tak, jako by tam byli přítomni fyzicky.

Používat stručné „vysílací“ ne příliš familiární věty. Používat takový tón, ze kterého je cítit profesionalita; ne přísnost nebo strohost – spíš nadhled a důstojnost. Příliš vzletný a osobní tón organizacím typu Telegraph škodí. Až na výjimky je vhodné se vyhnout emotikonům.

Na sítích většinou fotka mluví za vše. Úlohou textu je navodit tón a potvrzovat jím ucelenou rétoriku platformy. Sledující by neměli mít pocit, že z nich někdo obšírným výkladem dělá hlupáky. Tón nemá být neosobní, ale dotknout se publika osobně nemusí znamenat být vlezlý. Chce to stručnou jiskru, která followerům zpestří den, ale nesnaží se jim podlézat.

Post fotky, na níž je plná jednací místnost.

NE: Mrkněte, jak se dá využít naše zasedačka!
ANO: Víc hlav víc ví. #conferenceroom #tlgrph
ANO: Vejdou se tam všichni. #conferenceroom #tlgrph

Post fotky, na níž někdo odpočívá v houpací síti.

NE: Můžete si u nás dáchnout v pohodlné houpací síti.
ANO: Čerpací stanice. #chill #tlgrph

Post fotky dezertu v nabídce kavárny.

NE: Dnes si u nás pochutnáte na tomto lahodném makovém koláčku z Dalamanu!
ANO: Bez koláčů není práce. #dalaman #tlgrph

Post fotky, kdy v hubu pracuje někdo známý, například grafický designér Aleš Najbrt.

NE: Dnes si u nás poseděl šéf oceňovaného Studia Najbrt, Aleš.
ANO: Vizuál KVIFF 2020? #alesnajbrt #studionajbrt #tlgrph

Množství hashtagů je nutné korigovat. Na IG by jich mělo být vždy víc, na FB méně, působí to zde trochu lacině.

Více informací viz kapitola TONE OF VOICE.