BRAND MANUÁL 1.0

13 / ORIENTACE

Orientační systém je strohý, přímočarý, čistě textový. Jeho technický, továrenský charakter zdůrazňuje užití neproporcionálního písma Replica Pro Mono u hlavních textů. V drobnějších aplikacích (drobné nápisy a upozornění) se používají odlehčené obrázky ASCII artu. Textové aplikace v řezané grafice jsou doplněny informačními LCD panely v každém podlaží.

Hlavní velikosti a typy písma použité v budově Telegraphu jsou 140, 100 a 60 b:

  • Replica Mono Pro Regular 140/150 b (označení dveří, otvíračka exteriér, orientace schodiště, vždy verzálky!)
  • Replica Pro Regular 100/120 b (kancelář house managera, čísla dveří, ústenková zóna)
  • Replica Pro Regular 60 b (drobné texty a upozornění typu ZDE KUŘTE, provozovatel ve výloze, otvíračka na dveřích hubu)

Základní umístění popisů na dveřích je 180 cm od země k horní dotažnici (účaří) prvního řádku. Aplikace: řezaná grafika, černá samolepící fólie (příp. bílá na černé dveře, okno v exteriéru).

Příklady doplňujících velikostí písma pro specifické aplikace:

  • Replica Pro Regular 420/430 b (název výstavy ve výloze)
  • Replica Pro Regular 55 b (sem/tam / popisky obrazů v budově)
  • Replica Pro Regular 35 b (čísla zámku / univerzal klíč)
  • Replica Mono Pro Regular 35 b (ASCII art piktogramy)
  • Replica Pro Bold 1975 b (1230 b × 160.55 %) (velikost písma mobilu na fasádě – otočná písmena)

LCD obrazovky na schodišti používají dlaždicový systém, podobný webu. Jsou plně editovatelné přes administrační rozhraní na webu Telegraphu.