BRAND MANUÁL 1.0

8 / PÍSMO

Vizuální styl Telegraphu pracuje s písmem Replica švýcarské písmolijny NORM (Dimitri Bruni, Manuel Krebs, 2008). Jedná se o bezpatkové písmo podobné písmům jako je Helvetica nebo Univers. Kombinuje nadčasovou neutrální kresbu se specifickými detaily.

Základní písmo je Replica Pro Regular. Vyznačovací řezy jsou Replica Pro Italic / Bold / Bold Italic.

  • při vyznačování v textech dáváme vždy přednost kurzívě před boldem
  • nekombinujeme v jednom textu více TYPŮ vyznačování
  • na webu vyznačujeme barvou, tlačítkem nebo podtržením

Doplňkové písmo Replica Mono Pro. Používá se pro některé headliny, katalogy galerie, orientaci v budově Telegraphu, LCD panel v kavárně, merch a různé drobné aplikace.

U katalogů galerie je možné základní písmo kombinovat s jiným fontem. Jeho role však musí být jasně vymezená (např. dlouhé texty, headliny atd.). Písmo Replica se má v katalozích vždy objevit a má mít nepřehlédnutelnou roli, marginální použití nestačí.

Písmo, které se kombinuje s Replicou musí být vždy jednoznačně vizuálně odlišné! Není vhodné používat kombinaci písem, která spolu pro běžného čtenáře na první pohled splývají. Typicky kombinace dvou bezpatkových písem (Replica/Arial) nebo dvou neproporcionálních písem (Replica Mono/Roboto Mono).

Náhradní písmo je Arial, Helvetica případně jiné neutrální bezpatkové písmo.

Úplně nahrazovat písmo Replica je povoleno pouze u takových aplikací, které neumožňují použití Replicy (např. tiskové zprávy, smlouvy hubu, PPT prezentace, Google Docs a jiné kancelářské dokumety nebo některé webové aplikace).

Detaily písma Replica jsou zkosené. Spolu se zakulacenými prvky na webu (dlaždice, tlačítka, tagy) tvoří doplňkové grafické motivy, se kterými je možné dále pracovat.