BRAND MANUÁL 1.0

5 / KONTEXT

Inspiruje se v telegrafické komunikaci, strojovém kódu a umělých jazycích, od tam-tamů a kouřových signálů po telegrafická zařízení, jako jsou semaforový telegraf z doby napoleonských válek, elektrický telegraf a abeceda Samuela Morse, Baudotův pětibitový kód pro dálnopisy nebo ASCII standard.

Druhým vlivem je současné umění a typografie a jejich reflexe principů latinkových a digitálních abeced, čitelnosti a nečitelnosti, kódování a dekódování lidského a strojového jazyka a srozumitelnosti světa v nánosu znaků. Několik příkladů:

Sol LeWitt: Variations of Incomplete Open Cubes (1974), 122 kubických variací na principu otevřené krychle. Toto dílo převedl Radim Peško do fontu Sol (2004).

Amalia Pica: Low Visibility (2013), instalace v König Galerii v Berlíně zkoumající vyjadřovací prostředky a sdílení významů, způsoby komunikace lidského i mechanického jazyka.

NORM, Jürg Lehni: Sign-generator 1.0 (software a hardware verze, 2003) je studie principů latinkové abecedy. Generuje náhodné znaky v mřížce 3 × 3 body a celkově umožňuje 65536 možných kombinací, včetně 26 základních znaků anglické abecedy.

Reflexí technických limitů a zobrazovacích principů jazyka je i písmo Replica švýcarské písmolijny NORM (Dimitri Bruni, Manuel Krebs, 2008), které Telegraph používá. Konstrukce každého znaku tohoto písma je vepsána do mřížky 70 × 70, zatímco standardní rozlišení používané pro tvorbu znaků písem je 700 × 700. Tato redukce kresebných možností se projevila v celkovém charakteru písma a jeho specifických detailech.