BRAND MANUÁL 1.0

1 / LOGO

Logo Telegraphu je proměnlivé. Funguje jako řada variabilních adaptací na měnící se podmínky a požadavky různých prostředí (online i offline), ve kterých je použito. Je podobně jako telegrafická komunikace spíše principem a otevřeným systémem, grafická podoba je druhotná.

Je tvořeno 5 základními prvky, které se dále kombinují:

 1. název (Telegraph, Telegraph Hub, Telegraph Gallery...) – k tomu více ZDE
 2. symbol dvou kruhů
 3. princip vynechávání písmen
 4. písmo Replica Pro – k tomu více ZDE
 5. barva (základní barvy jsou B/W, RGB 0-0-255) – k tomu více ZDE

Dva kruhy symbolizují binární jazyky a technickou komunikaci. Základem každé abecedy je znak a mezera. Jejich kombinování vytváří zprávu. Znak zastupuje plný kruh, mezeru prázdný kruh. Jiné analogie jsou ANO/NE, +/-, 1/0 binárních počítačových jazyků, ASCII kód, šifra G. W. Leibnitze, telegrafické a dálnopisné kódy. Více v kapitole KONTEXT.

Symbol dvou kruhů se používá ve variantách:

 • 2 kruhy plné, 1 barva
 • 1 kruh plný, druhý tečkovaný (a naopak), 1 barva
 • 2 kruhy plné, 2 barvy
 • 1 kruh, 1 barva (pro dlaždice na webu, sociální sítě – více viz příslušné kapitoly)
 • 1 blikající kruh pro elektronické aplikace

Některé varianty loga mohou vypadat například takto:

Vynechávání písmen v textu nebo headlinech, v logu a různé typografické hry se uplatňují především u

 • aplikací galerie
 • vedlejších prvků webu

Pro aplikace hubu to není s ohledem na jeho komerční charakter vhodné.

Vynechávání písmen se vždy provádí BÍLOU BARVOU ZNAKU nikoliv mezerou! Tedy TELEGRAPH, nikoliv T L GR PH.

Hlavní principy a doporučení ohledně tvorby loga a jeho variací:

 • logem je i prostý nápis Telegraph provedený písmem Replica Pro
 • podobně může být logem slovo Telegraph uvedené v souvislém textu a doplněné o dva kruhy
 • volba písma loga (Replica Pro Regular / Replica Pro Mono) záleží na daném kontextu; jestliže se v dané aplikaci v základním textu vyskytuje Replica Pro Regular, dát jí přednost
 • variace loga mají být vždy střízlivé až minimalistické
 • nové variace loga jsou vítány, ale další efekty se NESMÍ do loga doplňovat – je možné používat pouze kombinace výše zmíněných 5 prvků
 • barevnost B/W, RGB 0-0-255, přímé barvy Pantone nebo HP Indigo nebo barevnost dle příslušné aplikace

Není povoleno:

 • loga deformovat
 • používat barevné přechody
 • nahrazovat písmo Replica jiným fontem
 • používat symbol dvou kruhů otočený vertikálně, vyjma aplikací, kde jsou kruhy jediný nebo silně dominantní motiv
 • používat jiné symboly než kruhy

Varianta loga k užití na partnerských webech atd. (ke stažení ZDE???):

Umístění loga podle charakteru aplikace, vždy zvažujte jestli logo:

 1. je HLAVNÍ MOTIV – dominantní pozice uprostřed aplikace
 2. OZNAČUJE BRAND – umístění v rohu nebo u okraje formátu aplikace
 3. je V TEXTU – prostý název o stejné velikosti jako okolní text, zde se ztrácí rozlišení mezi názvem a logem; za název Telegraph nebo Telegraph Gallery je možné vložit kruhy, ty mají být opticky stejně vysoké jako text (tzn. mírně přesahovat horní a dolní dotažnici písma (účaří))