BRAND MANUÁL 1.0

17 / PRAVOPIS A SAZBA

Pro Telegraph jako kulturní instituci má být standardem, že umí psát česky. Pozor na následující chyby v textech a sazbě:

 • záměna pomlčky „–“ a rozdělovníku „-“; pomlčka ve větě zpravidla má z obou stran mezeru, bez mezer se píše, pokud vyjadřuje rozsah od–do, pouze u složených dat píšeme s mezerami (5. – 6. 5. 2021); rozdělovník dělí slova na koncích řádku, vždy se píše bez mezer (neplést se znaménkem mínus, které se píše s mezerami); píšeme „běh Praha–Prčice“, ale „Praha-Běchovice“
 • pomlčku můžeme zapsat pomocí klávesové zkratky Alt+0150
 • dlouhou pomlčku „—“ nepoužíváme
 • data v textu píšeme vždy gramaticky správně s tečkami a mezerami ve formátu 4. 5. 2021 nebo 4. – 8. 5. 2021 nebo 4. 5. – 8. 6. 2021 atd.
 • grafický zápis dat se používá jako grafický prvek na plakátech, záhlaví dlaždic na webu, v programu aj., vždy se píše bez teček a s mezerami: 4 5 2021 nebo 4 – 8 5 2021 nebo 4 5 – 8 6 2021
 • nikdy nepíšeme bez mezer 4.5.2021, nepíšeme nuly 04.05.2021, 04 05 2021 ani měsíc slovem 4. května 2021
 • před jednotkami a mírami vždy psát mezeru
 • použít pravý horní index u metrů čtverečních a krychlových
 • při psaní rozměrů použít pravý znak × (krát), nikoliv minusku x
 • nikoliv „5x4“, ale správně „5 × 4“ (jedná se o 3 samostatná slova – „pět krát čtyři“)
 • nikoliv „5x“, ale správně „5ד (jedná se o 1 slovo – „pětkrát“); u obou případů pozor na psaní znaku ×
 • uvozovky se v české sazbě píší „takto“, v anglické “takto”, nepoužívejte takzvané "dumb" anglické uvozovky
 • před interpunkcí (. , ? ! : ;) se nepíše mezera
 • dejte pozor na zdvojené mezery
 • rozlišujte minusku l a číslovku 1, rozlišujte verzálku O a číslovku 0

Podrobnější informace ZDE nebo ZDE

Pravidla pro psaní a formátování článků Journalu:

 • pro všechny texty používáme jednu velikost písma a jednu barvu
 • dejte pozor při kopírování textu: nesmí zůstat zachováno formátování z vašeho textového editoru
 • pro odstavce používáme vždy pouze jedno odřádkování
 • mezititulky píšeme VERZÁLKAMI a oddělujeme shora jedním prázdným řádkem
 • texty oddělujeme výhradně MEZITITULKY, nedělíme nikdy např. linkou
 • pokud potřebujeme výrazněji dělit texty, mezititulky očíslujeme: „1. PODNÁZEV“; případně můžeme mezi dvě části textu vložit obrázek (mezititulek musí být vždycky až ZA obrázkem!)
 • v textech zvýrazňujeme kurzívou nebo VERZÁLKAMI
 • otázky v rozhovorech píšeme kurzívou
 • vyhýbáme se používání boldu a bold kurzívě
 • autora textu uvádíme na konci článku, např.: „Text: Jonáš Bláha“; pokud chceme uvádět také stručnou charakteristiku, píšeme buď „Text: Jonáš Bláha, editor Journalu“ nebo „Text: Jonáš Bláha editor Journalu“ – vždycky bez mezery mezi řádky
 • text s odkazem je vždy modrý
 • obrázky vkládané do textu zarovnáváme vždy vlevo
 • nepoužíváme emotikony
 • je vhodné používat inhouse fotografie než například promomateriály (logo, leták...) třetích stran – vhodnější je např. vyfotit majitele firmy, se kterým vzniká rozhovor, přes chatovací aplikaci, než použít jako titulní obrázek firemní logo

Odstavce se oddělují pouze jedním odřádkováním. Web i kancelářské dokumenty mají mezi odstavci automatickou mezeru. Na toto je třeba myslet vždy při psaní textů pro Journal a obecně na web, jinak v textech vznikají zbytečně velké díry!

Ukázka správného odřádkování. Mezera mezi odstavci je automatická:

Pár vybraných pojmů sazby, které se vyskytují v tomto manuálu:

 • VERZÁLKY (UPPERCASE) – velká písmena (v MS Office se verzálky označují jako kapitálky)
 • minusky (lowercase) – malá písmena
 • horní dotažnice – základní výška verzálek
 • střední dotažnice – základní výška minusek
 • základní dotažnice – účaří písma (baseline) – linie, na které sedí písmena v řádku, jako v písance
 • střední výška písma – vzdálenost mezi střední a základní dotažnicí
 • řádkový proklad – řádkování neboli mezera mezi jednotlivými řádky textu; minimální je jednobodový, ale vhodný je dvoubodový až tří nebo čtyřbodový, uvádí se spolu s velikostí písma (např. 10/12), kde první číslo znamená velikost písma v bodech a druhé velikost prokladu; je nezbytné vždy zvažovat kompaktnost sazby; řádkový proklad v aplikacích MS Office funguje jinak: základní proklad je 1,08násobek velikosti písma a MS Office je označuje jako řádkování 1.0; základní řádkování v kancelářských dokumentech Telegraphu je nastaveno XXX

Psaní česko-anglických textů a tiráží k výstavám a katalogům (Vladimíra Šefranka Žáková):

 • česky se píše velké jen první písmeno názvu, anglicky všechna kromě členů
 • Autor fotografií / Photographer: nebo Fotografie / Photographs: (“author” se totiž v angličtině používá hlavně pro spisovatele; kdyby šlo o autora např. malby, patřilo by tam “artist”)
 • Kurátor výstavy / Exhibition Curator:
 • Autoři textů / Authors of Texts: nebo Texty / Texts:
 • Překlad / Translation:
 • Jazyková redakce / Copy Editor: (nebo Copy Editing; proofreading znamená jen čtení obtahů neboli předtiskových korektur)
 • Fotografie expozice / Photographs of the Exhibition: Studio Flusser
 • Grafická úprava / Graphic Design:
 • Tisk / Printed by:
 • Papír / Paper:
 • Poděkování za zapůjčení děl ze sbírek / Acknowledgments for the works on loan from the following collections (neděkujeme za vypůjčení, my si vypůjčujeme (to borrow) – děkujeme za zapůjčení, tedy oni nám půjčují (to lend))