Telegraph Guide

11 1 2023

Od zahájení výstavy Brave World 8. prosince 2022 je na recepci Telegraph Gallery a na našem e-shopu k zakoupení nejnovější Guide 5. Stejně jako jeho předchůdci obsahuje tento průvodce základní informace k aktuální výstavě ještě před zpracováním katalogu výstavy, který bývá představen při dernisáži. Guide tak slouží jako okamžité uvedení do kontextu při procházení expozicí a skrze kurátorský text osvětluje koncepci výstavního prostoru a jeho realizaci. Dále se zde návštěvníci mohou dozvědět informace o samotných umělcích, díky čemuž si snáze zasadí daná díla do kontextu jejich tvorby. K tomu může přispět také rozhovor s autory, který přidává nastíněným obrysům jasnější tvary a přináší množství detailů ohledně jejich záměru, vize či pohledu na vlastní tvůrčí proces.

 

Guide 1 byl vydán k výstavě Pavla Korbičky s názvem Space of Perception. Pavel Korbička se ve svém díle zabýval především světlem, pohybem, zvukem a také prací s prostorem. V Telegraph Gallery představil světelnou site-specific instalaci v organickém tvaru spirály, která podtrhovala nejen skrytý řád, ale také výjimečnost místa ve snaze poskytnout divákovi prostor pro individuální percepci.

V duchu geometrie a vědeckého výzkumu se nesla také druhá výstava doprovázená Guidem 2. Jan Poupě na výstavě Neuralscape představil především jedno ze svých klíčových témat – fenomén reprezentace krajiny a věnoval se jejímu porozumění, interpretaci a vnímání. To vše, počínaje experimentováním s perspektivou, vnímáním prostoru či měřítkem, je provedeno ve formě tradiční olejomalby na nejasném pomezí abstrahujícího a napodobivého znázornění.

Jasnější tvary přinesla výstava Květen, která plně a originálně využila prostorové dispozice galerijního prostoru. Guide 3 pojednává o scénografické instalaci Marka Thera. Ta nás zavedla do německé vily 80. let, kterou návštěvníci procházeli a jako hosté nikým nezvaní postupně objevovali osobnost majitele, který zde žil. Ale lze opravdu poznat člověka na základě toho, co po něm zůstane? Mark Ther se ve svém díle nevyhýbá námětům kontroverzním či dokonce pobuřujícím, předkládá tak například témata jako je historické tabu, smrt či sexualita. Stejně tak tomu bylo i zde v méně či více skrytých odkazech a náznacích. To vše zasypáno absurdním množstvím motivů kocoura Garfielda.

Mark Guide

 

Guide 4 k výstavě Lazy 8 představil dvojici dánských umělců Frederika Næblerøda a Farshada Farzankiu, jejichž spontánní gestická malba naplnila galerii divokou energií a nespoutanou kreativitou. Expozice byla vyjádřením nekonečna a síly v každodenní existenci, něčím vymykajícím se jasným předpisům, systémům a teoriím. Vrací se k pradávným kulturám a k našim předkům, kterým jako plátno sloužily stěny jeskyní a kteří započali tradici dorozumívání se pomocí obrazu.

Téměř rok od publikování prvního průvodce vychází nejnovější Guide 5 k aktuální výstavě Brave World, kterou je v Telegraph Gallery možné navštívit do 9. února 2023. Tato expozice představuje hned pět umělců napříč různorodými médii a formami zpracování, tvořící mezi sebou pozoruhodné dialogy. Můžete zde tak vidět fotografie Primože Bizjaka, konceptuální kresby Roberta Gabrise, digitální tvorbu a instalaci Markéty Magidové, geometrické a iluzívní fragmenty Anne Neukamp a erotikou nabité textilní reliéfy Yuli Yamagaty.

 

Autor: Barbora Langová / Telegraph Gallery

Další články