Signál III
Mistrovská díla ze Sbírky Roberta Runtáka (1900–1990)

28 7

Secese, impresionismus, kubismus, orfismus, expresionismus, civilismus, artificialismus, symbolismus, primitivismus, surrealismus, sociální umění, neoklasicismus, magický realismus, existencialismus, informel, neokonstruktivismus, lettrismus, minimalismus, lyrická abstrakce, nouveau réalisme, pop-art, op-art, Nová figurace, postmodernismus, neoavantgarda, umění performance, akcionismus, land-art, happening, vizuální poezie, feminismus, neo-geo, neoexpresionismus, ost-pop, neue wilde, Česká groteska, konceptualismus, umění instalace, environment, etc.

 

Kurátor: David Voda

 

5