Signál III
Dernisáž / Komentovaná prohlídka

25 9 2022 / 16:00

Začátek 16:00

 

Dernisáž a komentovaná prohlídka výstavy Signál III: Mistrovská díle ze Sbírky Roberta Runtáka (1900 - 1990) s kurátorem Davidem Vodou.

Sbírka Roberta Runtáka si během několika posledních let vydobyla své místo v současném galerijním provozu v celočeském kontextu. Pravidelné zápůjčky a prezentace jejích akvizic ji dnes řadí mezi naše nejvýznamnější soudobé soukromé kolekce evropského a česko-slovenského umění po roce 1990. Nyní nastala příležitost představit ji v její historické šíři, která začíná českou secesí a postimpresionismem a postupně se pozoruhodným tempem plní, zejména co se týče umění šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Cíl této výstavy je prostý. Vystavit to nejlepší z let 1900 až 1990, přičemž nehledíme primárně na tuto sbírku, nýbrž jejím prizmatem patříme na dějiny českého moderního umění. Snad tak zahlédneme i cosi z duchovní a sociální proměny (nejen) české společnosti? Zde je tedy devatero moderních a postmoderních signálů. A jsou to „signály, křížící se jako stébla“ (Ivan Blatný).

Kurátor výstavy: David Voda

5