Signál III: Revoluce jsme my

19 9 2022

 

„Delta všech rebélií a experimentů 20. století: zlatá šedesátá.” Touto větou začíná úvodní text kurátora Davida Vody k sedmé místnosti výstavy Signál III s názvem „Revoluce jsme my”, která byla rovněž realizována pod vedením architekta Marka Thera. Už pouhý vstup do místnosti návštěvníka překvapí. Necenzurovaná umělecká tvorba šedesátých let probouzí v divákovi fantazii. Mezi bohatým výběrem umělců se zde objevuje například výtvarník a ilustrátor Teodor Rotrekl. Jeho obraz s názvem Podíl práce na polidštění opice je umístěn naproti hlavnímu vstupu. Dominantním prvkem díla je mozek a štěpení atomu z Oppenheimerova mementa. Autor tímto poněkud sarkasticky poukazuje na zneužití vynálezů lidského rozumu k uctívání techniky a konzumu. Oproti Západním zemím se kulturní a umělecko-společenská platforma v Československu v letech 1948 – 1989 rozvíjela vlivem politických podmínek rozdílně. Česká umělecká scéna byla od hlavních modernistických center téměř izolována, což zapříčinilo vznik specifických uměleckých projevů. Jak píše kurátor „abstraktní umění skončilo v hračkářství psychedelie a op-artu, sexuální revoluce se reinkarnovala v marxistický feminismus, Bauhaus skončil v lettrismu, antiumění dada vyústilo v konceptualismus.”

 

Signál III, místnost s názvem Revoluce jsme my

 

Umělecká díla jsou obohacena také o vitríny s fotografiemi zachycující manifesty a performance. Jednou z nich je Pokusná květina Vladimíra Havlíka, kterou v 80. letech zasadil do dlažby Olomouckého náměstí. Důležitým elementem místnosti je bílý koberec, který navozuje pocit pohodlí a zároveň dává poněkud divoce barevnému a tvarovanému prostoru svůj řád. Útulnou atmosféru celé místnosti doplňuje objekt Kyvadla od Jiřího Bieleckého. Po obsahové stránce je místnost opravdu bohatá. Kromě již zmíněných autorů můžeme dále také nahlédnout do tvorby Rudolfa Němce, Jiřího Balcara, Eduarda Ovčáčka, Dalibora Chatrného, Karla Trinkewitze, Jaroslavy Kurandové, Běly Kolářové, Otakara Slavíka, Adrieny Šimotové, Jana Steklíka, Miroslava Mouchy, Jana Wojnara, Milana Knížáka, Karla Adamuse, Libuše Niklové, Jiřího Kubového, Jiřího Koláře a Vladislava Mirvalda.

 

Autor: Romana Bocková / Telegraph Gallery

Foto: Matěj Doležel

Další články