Signál III: Sonáta života

30 8 2022

 

Do druhé místnosti výstavy Signál III s poetickým názvem Sonáta života nás vtahuje rampa směřující dolů – jeden z mnoha zajímavých architektonických prvků hlavy Marka Thera – jako by představovala prudký vstup do dvacátého století, kdy se umělecké směry začaly střídat v rychlých sledech. I v této místnosti můžeme pozorovat stylovou různorodost českých umělců první poloviny dvacátého století, stále se však jedná o tendence klasické, nikoliv avantgardní. Tato rozmanitost je však sjednocena v jeden celek myšlenkou kurátora Davida Vody – je jí ona Chvála pozemskosti, ke které české umění po roce 1900 přirozeně tíhlo. David Voda popisuje specifičnost českého umění: Oslava života, líbeznosti domova, ovšem také pragmatismus spojený s hédonismem všedního dne a s odporem k velkým myšlenkám – atributy malého emancipujícího se evropského národa, který dějiny spíše podstupuje, než tvoří. Oslava života každodennosti, zachycena realisticky a s důrazem na sociální, humánní rozměr – to je to, co šlo Čechům vždy nejlépe. To dokazují zde umístěné obrazy jako je Venkovanka Václava Špály, Ponocný Josefa Lady či Převozník u Mánesa Pravoslava Kotíka, který se právě sociálním tématům významnou část své tvorby věnoval. Tyto prosté postavy v sobě nesou tichou důstojnost všednosti, kterou se mnoho českých umělců pokoušelo ve svých dílech vyzdvihnout.

 

Z výstavy Signál III, místnost s názvem Sonáta života

 

Optimistický vstup českého umění do 20. století usměrnil architekt Mark Ther, když místnosti vdechl atmosféru nóbl klasicistního vídeňského salónu s prvky pozdní geometrické secese – zlaté závěsy lemující celou místnost, zlaté řetězy, které jako by díla svou přítomností chránily a jež zároveň k obrazům vytvářejí pozoruhodný kontrast.

V takovémto jedinečném prostoru tak na sebe můžeme kromě již výše zmiňovaných, nechat působit díla Jana Zrzavého, Bohumíra Matala, Jindřicha Štýrského, Josefa Čapka, Karla Černého, Otakara Nejedlého, Vlastimila Beneše a Václava Radimského.

 

Autor: Barbora Langová / Telegraph Gallery

Foto: Matěj Doležel

Další články