Červenec: Co dělá galerie?

1 7 2024 | Autor: Agnesa Kiszkova

Pokud navštěvujete Telegraph Gallery pravidelně, jistě víte, že náš program přesahuje rámec galerijních prostor. Kromě dlouhodobých výstav se během roku můžete těšit na pop-up výstavy v kině a loftu, rezidence českých i zahraničních umělců, vždy zakončené Open Studiem v jejich ateliéru. Dále se také můžete těšit na přednáškové cykly zaměřené na tvorbu současných umělců, práci kurátorů a na sbírání současného umění se sběrateli, galeristy a kurátory.

 

Co se týče hlavní výstavy, GOOD BOY s námi ještě chvíli v galerii zůstane, a to do poloviny srpna. Nicméně červnový křest katalogu zajistil, že si můžete vychutnat tvorbu Andreje Dúbravského i s publikací, na ni zaměřenou. 

 

3 - 7 7 2024 Still stuck: Patrik Adamec

Aktuálním umělcem na rezidenci je Patrik Adamec, který zkoumá městské uličky s výraznou fantazií a hlubokým zájmem o lidské archetypy. Fascinuje ho město nejen jako kolekce budov, ale i jako dynamický ekosystém, v němž se prolínají různé lidské příběhy. Přijďte se o tom přesvědčit na vlastní oči 3/7 od 18:00, kdy se v kině uskuteční vernisáž výstavy Still Stuck, která bude k vidění po dobu 4 dnů. POP-UP výstava bude přístupná s otevírací dobou Telegraph Pulse. Co takto propojit estetický zážitek s tím gastronomickým?

 

3 7 2024 / 19:00 - Patrik Adamec Open Studio

U Patrika Adamce ještě zůstaneme. Mimo jeho badatelské záliby se v jeho hravých sochách odráží otázka: „Co to vlastně je?” Na tuto otázku můžete nalézt odpověď během pravidelného Open studia, které slouží jako jakási derniéra uměleckých rezidencí v Telegraphu. Open studio, prezentující i rozpracovaná díla a sochy v prostředí, ve kterém vznikala, bude tentokrát od 19:00 navazovat na vernisáž výstavy Still Stuck. Na nezodpovězené otázky z vernisáže tak můžete najít odpovědi právě v Open Studiu.

 

10 7 2024 / 16:00 Dílnička k výstavě GOOD BOY

Obrazy Andreje Dúbravského dokážou propojit zájem jak dospělých, tak i těch nejmenších… stejně jako pojí nevinnost přírody s novodobými (možná i bizarními) fenomény. Dílničky, inspirované výstavou GOOD BOY,  jsou koncipované tak, aby podporovaly tvůrčí myšlení vašich dětí, přičemž si mohou vyzkoušet nejrůznější techniky a materiály. 
Vstup pro děti a doprovod je volný.

 

17 7 2024 / 18:00 Sběratelství současného umění: Vladimír Beskid

Další přednášku z cyklu Sběratelství současného umění tentokrát provede slovenský kurátor a kunsthistorik Vladimír Beskid, momentálně působící na pozici ředitele Galerie Jána Koniarka v Trnavě. Přednáškový cyklus je určen úplným laikům se zájmem o umění i sběratelům. Zajímáte se i vy o současné umění? Přijde se podívat na přednášku 17. července, a možná vás to inspiruje k vytvoření vlastní sbírky současného umění!

Těšíme se na Vás!