Vizuální identita Telegraphu

21 10 2019

Case study naší vizuální identity. 

Autorem je olomoucký grafik Jakub Kovařík.

 

Zařízení: “Telegraphein” znamená řecky “psát na dálku”. Telegrafy jsou komunikační zařízení, telegraf obecně je princip dorozumívání. Ohňové signály a tamtamy, heliografy, optické a elektrické telegrafy, vlajkové semafory, hydraulické telegrafy nebo elektrické dálnopisy: tato a další zařízení na přenos informací před vynálezem digitální komunikace jsou telegrafy.

obrazek1

 

 

Místo: Budova na Jungmannově ulici, kde Telegraph sídlí, byla před sto lety postavena jako součást továrny na výrobu telegrafů a telefonů.

obrazek2

 

 

Jazyk: Telegraf je prodloužením lidské řeči. Je interface pro rychlou komunikaci, kterou neobsáhne lidský hlas. Je to zároveň technologické zařízení a dorozumívací jazyk, nástroj i kód, hardware i software.

obrazek3

 

 

Princip: Vizuální styly bývají standardně vybaveny logem jako základním komunikačním a identifikačním prvkem. Logo je hegemon, úhelný kámen, vrchol pyramidy každé vizuální identity. Vizuální styl Telegraphu logo v běžném slova smyslu neobsahuje. Neměnné, statické logo nahrazuje přizpůsobivým interface založeným na kombinacích 4 základních prvků: symbol, název, písmo, barva. Někdy tyto kombinace tvoří “logo”, jindy nápis, nesrozumitelný kód, symbol nebo obrázek.

obrazek4

 

 

Symbol: Vizualizuje binární princip, který je podstatou kódování nejen telegrafických jazyků: signál a pauza, plná/prázdná pozice, input/output, 0/1, ano/ne, +/-. Na tomto principu je založena například abeceda Samuela Morse, 5bitová šifra Francise Bacona, Murrayho klapkový telegraf, Baudotův kód pro dálnopisy nebo znakový standard pro elektronickou komunikaci ASCII.

obrazek5

 

 

Název: Rozvíjí binární princip symbolu. Je jako hra na schovávanou. Podobně jako světla na semaforu zapíná a vypíná některá písmena na široké škále mezi čitelností a nečitelností, od prostého nápisu “telegraph” po hashtag #tlgrph.

obrazek6

 

 

Barva: Pro galerii černá, bílá, škála šedých odstínů a ostré signální barvy. Pro ostatní části Telegraphu sezónní sady barev.

obrazek7

 

 

Písmo: Všechny konstrukční body písma Replica jsou vepsány do pevně dané mřížky 70 x 70 linek. Ta vznikla redukcí mřížky 700 x 700 standardně používané pro tvorbu písma ve FontLabu. Svým racionálním programátorským přístupem, technickým charakterem, a především nahrazením designérské intuice přímočarým formálním principem má Replica podobná východiska jako vizuál Telegraphu. Písmo je prací švýcarského studia norm.

obrazek8