Seznamte se s Cenou Rudolfa Eitelbergera

28 9 2021

Ocenění, jenž by každý architekt v Olomouckém kraji chtěl získat. To je Cena Rudolfa Eitelbergera. V sobotu 2. 10. 2021 v 16:30 proběhne slavnostní vyhlášení finalistů a vítěze 7. ročníku v Divadle na cucky v Olomouci a náš Telegraph bude u toho.

Cenu uděluje spolek Za krásnou Olomouc (ZKO) od roku 2008 v intervalu dvou let. Sdružení bylo založeno v roce 2007 olomouckými kunsthistoriky kvůli nespokojenosti s mnoha dosavadními městskými zásahy, přičemž chtěli ovlivnit ty budoucí, aby se Olomouc stala příjemným a kulturním prostředím respektujícím genia loci města. Za tímto účelem ZKO pořádá přednášky, projekce, vycházky, projížďky, výstavy, debaty, udílení ceny RE, aktivně se zapojuje do debaty o aktuálních problémech města a vytváří tak otevřený prostor pro diskuzi podloženou názory odborníků.

Cena RE se uděluje za kvalitní počin v oblasti architektury, urbanismu, památkové péče a práce s veřejností v Olomouckém kraji. Proč zrovna Cena Rudolfa Eitelbergera? Rudolf Eitelberger von Edelberg (1817–1885) byl olomoucký rodák, zakladatel památkové péče v Rakousku-Uhersku, první profesor dějin umění na vídeňské univerzitě a zakladatel Uměleckoprůmyslového muzea a Uměleckoprůmyslové školy ve Vídni, a tudíž významná osobnost s neuvěřitelným odkazem. 

Pro cenu RE spolek pečlivě vybírá kvalitní nezávislou porotu zahrnující české architekty, historiky umění, úředníky, odborníky a zastupitele města. Letošní devítičlenná komise se skládala z prof. PhDr. Rostislava Šváchy, Csc. (předseda komise, význačný historik umění a architektury), Ing. arch. Zdeňky Vydrové (městská architektka Litomyšle), Ing. arch. Jany Křenkové (vedoucí Útvaru hl. architekta Magistrátu města Olomouce), Mgr. Františka Chupíka Ph. D. (ředitel Národního památkového ústavu v Olomouci), Ing. arch. Tomáše Machovského (architekt stojící např. za rekonstrukcí univerzitního komplexu Křížkovského 10), Ing. Jany Trundové (designérka a spoluzakladatelka studia mimokolektiv), Ing. Barbory Trundové (náhradník za primátora Miroslava Žbánka, zahradní a krajinářská architektka studia mimokolektiv), Ing. arch. Zdeňka Chmela (architekt kanceláře Malý Chmel a poslední vítěz Ceny RE 2019 za projekt ZŠ v Nezamyslicích) a Bc. Jana Žůrka (neuvolněný člen rady Olomouckého kraje v oblasti kultury a památkové péče).

Jak probíhá výběr staveb? Nejprve sbírají členové ZKO (architekti, kunsthistorici a odborníci) tipy na nové stavby, rekonstrukce, realizace a počiny v oblasti architektury Olomouckého kraje za poslední dva roky. Z velkého množství se vybere užší výběr - letos 22, které představí komisi na společném zasedání. Následně nezávislá komise osobně všechny stavby navštíví a vybere finalisty. Letos jich je osm, z nichž jeden se stane absolutním vítězem. 

Výherce si kromě diplomu a slávy odnese také cenu z foukaného skla od sochaře Jaroslava Koléška a ostatní finalisté získají diplom v podobě grafiky Zbyňka Baladrána.

Letos spolek ZKO zařídil také výlohu ve Ztracené ulici, kde bude umístěn polep se všemi osmi finalisty. Po slavnostním vyhlášení proběhne přesun právě zde, vítěz se vyznačí všem na očích a bude tak přístupný i laické veřejnosti.

A kdo jsou letošní finalisté? Spolek je postupně zveřejňuje a do dnešního dne již známe 5 z nich. Jsme jimi právě i my! Naše adaptace průmyslové stavby pro galerii, coworking a kavárnu Telegraph od Ječmen studia realizovaná v letech 2018–2019! Dalšími jsou pak adaptace vojenské pekárny na hostel s kavárnou a restaurací Long story short v Olomouci od Studia Raketoplán, rekonstrukce vil Jakoba Gartnera v Olomouci od Jana Dohnala, Ondřeje Fouse a Michala Fišera, rekonstrukce obecního úřadu v Hluchově od Public Atelier a studio FUUZE a rekonstrukce a rozšíření ZŠ ve Vřesovicích od Public Atelier a studio FUUZE. Poslední tři finalisté budou do pátku odhaleni a v sobotu se s námi můžete těšit na vyhlášení vítěze.

 

Text: Tereza Holoubková, Telegraph gallery

Foto: http://www.krasnaolomouc.cz