Rezidenční pobyt pro umělce

2 9 2021

Rezidenční program Telegraph Gallery přijímá všechny formy výtvarného umění. Mohou se přihlásit umělci tvořící v médiu malby, kresby, sochy, ale uvítáme i nová média.

Rezidence trvá 4—12 týdnů. Centrálou umělce je ateliér o rozloze 50 m² a byt o rozloze 35 m² přímo v Telegraphu. Umělci je poskytnut honorář na stravu a materiál k tvorbě. Zajišťujeme také dopravu do Olomouce a transport vzniklých uměleckých děl do místa určení. 

Pokud máte zájem o rezidenční pobyt, kontaktujte nás: rezidence@telegraph.cz

Náš rezidenční pobyt navštívil v květnu a červnu 2021 slovenský umělec Peter Cvik.

Peter Cvik

„S pobytem v budově Telegraphu jsem byl nadmíru spokojený. Dobře na mě působilo prostředí, které je skvěle architektonicky pojato a má zajímavou atmosféru. Byl jsem nadšený také z technického zázemí ateliéru a s týmem, který mi pomáhal s realizací projektu. Na rezidenci jsem ještě nezažil tak vysokou úroveň servisu. Jsou tu zajištěny nejlepší podmínky pro práci. Kromě toho mě ve tvorbě ovlivnilo město Olomouc, ale nezaznamenal jsem ho věrohodným přepisem skutečnosti. Ducha místa jsem přenesl do svých maleb spíše symbolicky a abstraktní formou.“

Peter Cvik je slovenský malíř žijící v Bratislavě a také absolvent Vysoké školy výtvarných umění. Více než pět let vystavuje hlavně v zahraničí, kde tráví čas také na rezidenčních pobytech. Při vytváření svých obrazů si původně pomáhal fotografií a využíval vstupy počítačových softwarů, postupně však přešel k samotné malbě. Výsledkem jsou obrazy inspirované autorovým životem, které jsou syntézou reálných scenérií a expresivních malířských vstupů. Jeho malby jsou většinou vjemy a zážitky, které dekomponuje v mysli a vytváří z nich fragmenty vzpomínek, které v procesu malby vytváří nový kontext a svébytný celek. Svoji tvorbu Peter charakterizuje jako výzkum vlastní individuální vizuální paměti. Pracuje hodně s krajinomalbou, ve které se vyskytuje moment opakování, který je příčinou vizualizace prožité skutečnosti. Každý jeho obraz má svůj vlastní osobitý příběh, ale formální přístup jej zařazuje do cyklu.