Reinstalace SIGNÁL I

11 8 2020

Výstava SIGNAL I. se nachází za svou polovinou a v duchu své koncepce se dočkala obměny. Stejně jako sběratel samotný prochází neustálým vývojem a analýzou, dochází k tomu také v instalaci výstavy. Circa třetina děl se dočkala obměny a nabízí se tak další exkurz do podstaty sběratele samotného. Máte tak zhruba další měsíc k návštěvě Telegraph Gallery.