První telegram v historii

24 5 2020

K čemu je umělci telegraf?

Dnes je tomu právě 176 let, kdy byl poslán první telegram na světě. Za touto světovou událostí nestojí geniální fyzik, ale umělec. Většina lidí ho zná jako vynálezce morseovky - sestavy kódů interpretujících písmena latinky, čísla a některé speciální znaky do podoby teček a čárek, respektive krátkých a dlouhých signálů. Samuel Finley Breeze Morse.

Mladý úspěšný malíř v r. 1825 založil v New Yorku Národní akademii designu, kde působil jako profesor deskriptivního umění. Na přelomu 20. a 30. let se Morse vydal na cestu po Evropě, aby se seznámil s novými uměleckými směry populárními v té době ve Starém světě. Přestože neměl technické vzdělání, zajímal se v Evropě Morse aktivně o nové objevy v oblasti elektromagnetismu. Inspirován poznatky ze svých cest se po návratu do Spojených států pokusil vyvinout systém posílání dálkových zpráv, který byl založen právě na tomto jevu.

Po téměř šesti letech boje se stagnací amerických zákonodárců se mu v roce 1843 konečně podařilo získat v Kongresu financování svého projektu. O rok později byla postavena první telegrafní linka o délce 65 kilometrů z Washingtonu do Baltimoru. 24. května 1844 byl prostřednictvím této linky poslán historicky první telegram v morseovce. Autorem textu byla dcera jeho přítele, vládního zmocněnce pro oblast patentů, Anna Ellsworthová, jež první oznámila Morseovi, že jeho patent na telegraf byl schválen. Jako poděkování Samuel Morse slíbil dívce, že pošle první telegram na světě na její počest a navrhnul jí, aby sama vymyslela jeho obsah. Text zprávy obsahoval citát převzatý z Bible „What hath God wrought? („Co to Bůh stvořil?“). Vláda si rychle všimla, jak obrovské možnosti vynález telegrafu přináší a telegrafní linky se tak postupně rozšířily po celém světě. Morse už se k umění nikdy nevrátil a do konce života se věnoval mecenášské činnosti.

Budova, v níž sídlí Telegraph, v roce 1909 sloužila jako továrna na výrobu telefonů a telegrafů. Stroje, které vymyslel a zdokonalil americký malíř Samuel Morse, udělaly revoluční pokrok v lidské komunikaci. I přesto, že od roku 2010 se v Česku telegramy neposílají, Telegraph i nadále plní jejich původní cíl: šířit informace, vysílat signály a spojovat lidi.

 

Autor Sofia Taranenko

Další články