Na studijní stáže do Telegraphu!

27 2 2023

Věděli jste, že v Telegraphu můžete absolvovat studijní stáže? Během roku 2022 se u nás vyměnilo několik studentů, kteří si vyzkoušeli práci v galerii nebo na produkci. Můžete tak zjistit, jak probíhají instalace a deinstalace výstav, zdokonalovat se v psaní článků a rozhovorů s umělci či pomáhat s drobnou grafikou a korekturou textů. A někteří si zkusili dokonce obojí! Přečtěte si krátký rozhovor s jednou z našich stážistek, Janou Růžkovou. 

 

 

Stáž v kulturní instituci je poměrně častým zadáním jak na středních, tak i vysokých školách. Proč sis vybrala právě Telegraph?

Telegraph jsem si vybrala proto, že se jedná o soukromou instituci, kde se prolíná galerijní činnost, hudební produkce, doprovodný kulturní program ve formě přednášek, diskuzí, kina a spousta dalšího. Z produkčního hlediska se jedná o velmi široké pole působnosti. Můj záměr je vyzkoušet si od každého něco. 

 

Jak tvá stáž probíhala? Co bylo její náplní?

Ve své podstatě ještě probíhá. I když studuji, tak chodím i do práce, a proto je pro mě koordinace všech aktivit náročná a praxi vykonávám postupně. Momentální náplň práce je z části produkce, kde pomáhám s korekturou textu, korekturou materiálu, něco málo z grafiky. Zajímá mě, co obnáší, když se promítá v kině a tak podobně. Ráda bych se druhou polovinu stáže zaměřila víc na galerijní činnost, do které jsem zatím nahlédla jen okrajově. Ale jak už jsem zmiňovala, koordinace je náročnější.

 

Co by jsi označila za úplně novou zkušenost v rámci stáže?

Úplně novou zkušeností pro mě byl rozhovor s rezidenčním umělcem Telegraphu Davidem Krňanským. Od sestavení otázek, osobní schůzku a následné zpracování do podoby, kdy se to celé poslalo ke korektuře. 

 

Bylo pro tebe něco obzvlášť náročné?

Asi nejvíc koordinace času. Abych vybalancovala práci, školu a praxi.

 

V lednu 2023 jsi uskutečnila projekt, který byl netradiční svým produkčním zajištěním. V osobě umělce, kurátora a produkční jsi vytvořila výstavu. Jaká to byla zkušenost? Aplikovala jsi nějaké poznatky ze stáže?

Tento projekt je přímo mou diplomovou prací a stále probíhá. Jsem ve fázi rešerší, kdy si plánuji shadowing pracovního dne produkční Telegraph Gallery Eriky Kovačičové. Sestavuji si otázky, které mě zajímají a které se týkají přímo projektu. Ujasňuji si výtvarný záměr a podobně.

 

Během tvého působení v Telegraphu se v galerii vystřídala výstava dánské malby Lazy 8 a skupinová výstava Brave World. Jak hodnotíš tyhle výstavy a působení v galerii?

O skandinávské umělecké scéně nemám velký přehled a výstava Lazy 8 byla příležitostí si povědomí rozšířit. Líbí se mi termín spontánní abstraktní malba. Malby mě nutily chodit stále kolem a zastavovat se. Bylo těžké odejít. Fascinovala mě spíš technika použití barev, než samotný obsah. Výstava Brave World mě zaujala z pohledu kurátora. Tevž Logar pracoval s pojmem mimésis přeneseným ještě do digitálních světů a propojil dohromady umělce, jako jsou Primož Bizjak, Robert Gabris, Markéta Magidová, Anne Neukamp a Yuli Yamagata. Každá/ý z umělkyň a umělců používá své médium a ukazuje svůj pohled na danou problematiku a dohromady vznikla krásná expozice.

 

 

Autor: Jan Malý / Telegraph Gallery

Další články