Gábor Pintér na rezidenčním pobytu Telegraph Gallery

24 9 2021

Rezidenční program Telegraph Gallery přivítal dalšího umělce. Je jím maďarský malíř Gábor Pintér, který u nás bude tvořit do konce října.

Gábor Pintér (1983) je jedním z reprezentantů tzv. „bad painting“. Ve své tvorbě se sice věnuje nejen malbě, ale i práci s papírem či prostorovým instalacím. Ve svých obrazech pracuje se žánrovými motivy, které odrážejí často absurdní situace, k čemuž si Gábor pomáhá sloučením reálných a surreálných výjevů. Koncepce jeho obrazů je často reakcí na vlastní kritické úvahy o dnešní konzumní společnosti. Kromě toho se zamýšlí nad fungováním mysli a procesu poznávání jako takového. Zkoumá tak povahu psychologické a mentální reality a její vztah ke skutečnému světu. Jeho malířský projev se vyznačuje živou barevností a silnými gestickými tahy štětcem. Gábor vystudoval Fakultu malby na Maďarské akademii výtvarných umění a žije a tvoří v Budapešti.

 

Autor: Mira Macík, Telegraph Gallery