Tvorba Andreje Dúbravského jako povzbuzení k reflexi dnešních ideálů krásy

7 5 2024 | Autor: Agnesa Kiszkova
Andrej Dúbravský_Ideall Studio

Slovenský umělec Andrej Dúbravský, jehož výstavu s názvem GOOD BOY můžete navštívit v Telegraph Gallery, ve své tvorbě snoubí nejen zručnost klasické techniky, ale také hluboký pohled na lidskou existenci a společenská dilemata. Výstava jeho aktuálních děl je odrazem talentu progresivního umělce a divákům nabízí příležitost nahlédnout na něj jeho vlastní optikou. 

Andrej Dúbravský se narodil v roce 1987 v Nových Zámcích na Slovensku. Jeho umělecká dráha začala na Vysoké škole užitého umění v Bratislavě. Od studentských let procestoval různé kouty světa, vystavoval ve významných galeriích v Evropě i za oceánem a dostalo se mu uznání na domácí i zahraniční půdě. Jeho díla jsou součástí sbírek Slovenské národní galerie, pražské DSC Gallery a dalších renomovaných institucí.

Ve své tvorbě se autor soustředí na zobrazování idylické krajiny a siluet továren, autoportréty a studie mužských postav. V těchto motivech se zrcadlí aktuální celospolečenské problémy, od těch spojených se zemědělství a průmyslem, až po politiku, identitu a sexualitu. Daří se mu propojovat rozporuplná témata s harmonickým uměleckým vyjádřením. Jeho malby jsou jako pohledy do duše, ve které se mísí utopické ideály s dystopickými realitami současného světa. Tlumené barvy a klasická technika mohou na první pohled působit konzervativně, ale pod povrchem se skrývá komplexní spletitost emocí a myšlenek. Dúbravského díla jsou studiemi životního prostředí, jeho devastace a role člověka v tomto celém procesu.

Jedním z klíčových témat v jeho tvorbě, a zároveň ústředním tématem aktuální výstavy GOOD BOY, je koncept krásy. Zohledňuje historickou perspektivu společně s pohledem dnešní společnosti. Dúbravský se nebojí konfrontovat stereotypy dokonalého vzhledu a poukazuje na paradoxní pocity současné doby, kde posedlost vlastním tělem soupeří s pocitem bezmoci z nepovoleného vstupu do intimního prostoru.

Jedno z důležitých a inspirativních prostředí, ve kterém Andrej část roku tvoří, je vesnice Rastislavice na jihozápadě Slovenska. Na velkých plátnech pracuje na dvoře obklopen okolo běhajícími slepicemi, svá díla pak suší na prádelních šňůrách. V této idylické kulise nachází Dúbravský inspiraci v každodenním životě venkovského prostředí. Během dlouhých hodin strávených na zahradě pozoruje okolní přírodu i chování zvířat, která se stávají nedílnou součástí jeho tvůrčího procesu i výsledných maleb. Několik let se věnoval vyobrazování kohoutů, k čemuž ho inspirovala návštěva Filipín a tamějších kohoutích zápasů. Kohouti pro něho symbolizují mužnou sílu, která může být jak pozitivní, tak agresivní i marnivá. Pozorování zvířat v běžném chování i konfliktech umělce vedlo k reflexi vlastních vzorců chování a interakcí v lidské společnosti. Podobným zdrojem inspirace se staly také housenky, díky kterým začal Dúbravský uvažovat o tom, jak nás mohou ovlivňovat situace, kterých si nejsme sami plně vědomi. 

Aktuální výstava v Telegraph Gallery, stejně jako celá Dúbravského tvorba, není pouhým setkáním s obrazy. Je to cesta do nitra lidské existence, kde se setkává minulost a současnost, krása a devastace. Každý tah štětcem odkrývá novou vrstvu lidského bytí a zve diváka ke konfrontaci s vlastními emocemi a myšlenkami.