Telegrafiky v Telegraphu!

30 6 2022

Telegraph Gallery společně s českými umělci vytváří autorské serigrafie. Ke spolupráci jsme si vybrali několik autorů, které pojí právě spolupráce s naší galerií. Nakoupit je můžete na našem eshopu.

 

Pavel Korbička (*1972) se ve své tvorbě zabývá světlem, prostorem, pohybem a zvukem. Pracuje s konkrétními místy, v nichž reaguje na jejich výjimečnost a jejich skryté řády, které se snaží aktivovat přítomností diváka a jeho individuální percepcí. Jeho umělecká činnost se pohybuje na pomezí sochařství, architektury a vědeckého výzkumu. Korbička vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér socha-prostor-instalace prof. Stanislava Kolíbala, Ateliér konceptuálních tendencí prof. Miloše Šejna). Od roku 1998 působí jako pedagog Ateliéru sochařství 2 na Fakultě výtvarných umění v Brně.

Autorská serigrafie Pavla Korbičky na našem eshopu

Pavel Korbička

 

Laura Limbourg (*1996) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze, kde studovala pod vedením Martina Mainera a poté Josefa Bolfa. V roce 2020 získala Cenu kritiky za mladou malbu. Klíčovou inspirací pro její tvorbu byla cesta do jihovýchodní Asie, kde se setkala s prodejem lidského těla, dětskou prostitucí a sexturismem. Na tato témata se rozhodla reagovat odlehčeným způsobem, který spočívá také v uvolněném rukopisu a nadsázce. Do svých obrazů promítá nejen zážitky z cest, ale také konkrétní osobní zkušenosti, které mohou být spojeny například s jejím koníčkem, létáním.

Autorská serigrafie Laury Limbourg na našem eshopu

Laura Limbourg

 

Veronika Gabrielová (*1992) se ve své tvorbě věnuje kresbě a jejím přesahům, ve kterých zkoumá převážně antropologické fenomény, jakými jsou například socializační procesy v soudobé společnosti a jejich vlastní hraniční pozice, které se nejpřesněji ukazují ve střetu s jinými kulturami. Čerpá ze svých vlastních prožitků a zobrazuje detaily ze svého nejbližšího okolí. Vyjadřuje se hlavně linií, která v jejím pojetí nabývá jak klasické podoby kresby tužkou nebo gelovými třpytivými pery, tak třeba i výšivky nebo textu. Absolvovala stáž na Korean National University of the Art v Soulu a v roce 2018 završila studia na Akademii výtvarných umění v Praze v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka a Petra Vaňouse. Je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Autorská serigrafie Veroniky Gabrielové

Veronika Gabrielová

 

V osobě a díle Marka Thera (*1979) se v praxi naplňuje známé klišé o neoddělitelném spojení života a umění. Jeho tvorbu do značné míry charakterizuje právě jeho vnější působení a opravdový, bezprostřední zájem o věci. Věnuje se především hraným filmům, galerijním instalacím a kresbě. Pro způsob jeho práce je typický přístup režiséra, směřujícího jednotlivé detaily a významové prvky do finálního celku. Vytváří tak plastické a (zdánlivě) autentické fikční světy, v jejichž rámci se zaobírá tématy spojenými s objekty své fascinace. Ať už se jedná o hru s jazykem, osudy Sudet a jeho obyvatel, queer tematiku nebo módu. Již zmíněnou autenticitu často dovádí až do určité její krajnosti, jen aby její opravdovost záhy sám podkopal a poskytl nám pohled na zadní stranu kulisy. Ohledně Markova rozsáhlého díla by se jistě dala úspěšně rozvíjet řada interpretačních linek, směřujících k jeho hluboké teoretické reflexi. Stejně tak by se ale dalo říci, že tím nejzajímavějším na Marku Therovi je Mark Ther sám.

Autorská serigrafie Marka Thera

Mark Ther

Další články