Rozhovor Jakub Kraus: Telegraph dramaturgie

24 1 2021

Telegraph insight: Rozhovor s hlavním dramaturgem Jakubem Krausem

Jakub Kraus hovoří o svých počátcích a vizích, o skloubení studentského života a práce dramaturga a o tom, jak se mu daří pořádat kulturní akce v současné pandemii.

Aktuálně dokončuješ studium na katedře divadelních a filmových studií na olomoucké Univerzitě Palackého. Jak ses při studiu dostal k práci v produkci a dramaturgii?

V době, když jsem před třemi lety nastupoval na univerzitu, jsem současně připravoval koncept uměleckého festivalu SEJF ve svých rodných Teplicích. První ročník se konal v roce 2018 a druhý následoval rok poté. Zjistil jsem, že mě pořádání kulturních akcí láká. Navíc univerzita mi dala možnost se dál vzdělávat a rozvíjet můj zájem o kulturní management. Což mě vlastně přivedlo i k práci v Telegraphu.

Podle jakého klíče sestavuješ program pro Telegraph?

Je to mix všeho. Snažím se sledovat aktuální trendy, ale zároveň nasazovat do programu méně známé umělce a vytvářet rovnováhu mezi jednotlivými žánry a médii. Což znamená, že se snažím, abychom zde měli artové nebo kultovní filmy, ale i různé workshopy, stand-upy, divadla nebo koncerty známých i méně známých interpretů. Klíč více méně není, je to hodně intuitivní a řídím se tím, co mě aktuálně zaujme. 

Myslíš si, že se podobná programová skladba v něčem odlišuje v rámci olomoucké scény?

Na poli živé kultury si Telegraph ještě svým způsobem hledá cestu. Snažíme se dělat kompromis mezi „vysokou“ kulturou, i když ten výraz moc nemusím, a mezi kulturou, která je přístupnější, ale ne bulvární.

Myslíš si tedy, že je možné organicky kombinovat obojí?

Určitě to jde. Za standardního režimu jsme pořádali tři akce za týden, takže každá může být určena pro trošku jiný typ publika. Obecně je naším mottem spojování, ať už byznysu a umění nebo propojování různých skupin lidí s různým vkusem.

Mohl bys přiblížit, jak současná situace ohledně pandemie dopadá na tvou práci? Jsou nějaké akce, které jsi musel odložit?

Je to dost složité. Spoustu věcí nelze uskutečnit online. Stejně tak větší akce jsme museli odsunout na neurčito, protože pořádání formou (neplaceného) online streamu je poměrně obtížné. Kromě technických limitací jsou zde také personální překážky ve vztahu k počtu lidí a k jejich interakci – spousta interpretů se není schopná scházet ani mezi sebou navzájem.

Funguje podle tebe podpora státu?

Podpora státu je v tuto chvíli dle mého názoru nedostatečná. Za chvíli se ale dozvíme podmínky programu COVID: kultura III. Uvidíme tedy, jakým způsobem na podporu dosáhnou například kina, podnikatelé v kultuře, ale také lidé z audiovize.

Kromě Telegraphu se věnuješ také teplickému projektu Zahálka. Je v něčem tamní kulturní scéna specifická? 

Zahálka je kulturní centrum, které vzniká pod rukama bývalých studentů teplického gymnázia. Vytváříme tedy zázemí pro podobně smýšlející lidi. Jde o malý prostor, inspirujeme se hlavně z historie různých bytových seminářů nebo divadel. Děláme to hlavně pro ostatní, ale částečně i pro sebe. Scéna v severních Čechách je rozhodně specifická a konkrétně na Teplicích je poznat, že zde nefiguruje žádná univerzita. Na druhou stranu vysoká škola je v Ústí nad Labem, kde funguje také Fakulta umění a designu, která místnímu kulturnímu životu dost prospívá. V Teplicích existuje pár zajímavých kulturních projektů, ale obecně se potýkáme s odlivem mladých lidí. Je to do jisté míry stále zanedbaný kraj a celková podpora by zde mohla být určitě vyšší. Naštěstí se po posledních volbách trochu obměnilo politické složení na kraji, takže uvidíme, jak se situace bude vyvíjet.

Je v tomto ohledu podle tebe univerzita nepostradatelná i pro Olomouc, případně pro samotný Telegraph?

Určitě. Vlastně jsme ale zatím moc neměli možnost se studentům předvést, jelikož jsme zahájili program na konci července a poslední akci s živým publikem jsme měli 12. října. Našimi návštěvníky ale nejsou pouze studenti. Publikum Telegraphu tvoří i lidé ve středním věku a v podstatě kdokoliv, kdo se zde pohybuje a má zájem o kulturu.

Na co se v Telegraphu můžeme těšit v následujících týdnech? A na co by ses rád zaměřil v budoucnu?

Plánujeme vystoupit zase trošku z olomouckého prostředí a zvát umělce z celé republiky. Dále bych chtěl, aby začal Telegraph více vstupovat do veřejného prostoru. V plánu je nějaká originální tvorba a do budoucna také vlastní festival. O čem bude, to ještě neprozradím. Dramaturgii bych chtěl směřovat tak, abychom dokázali nabízet kulturní program pro co nejširší skupinu lidí při zachování maximální kvality. To je sice poměrně ambiciózní, ale já i celý tým Telegraphu se budeme snažit, aby se to povedlo. 

Autor: Šárka Nováková, Telegraph Gallery