Napojení: Alžběta Krňanská

20 3 2024

Alžběta Krňanská (*1992) v projektu Napojení zastupuje nejmladší generaci umělců. Po dokončení střední oděvní školy studovala scénografii, režii, dramaturgii a performance na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze, ale po roce přestoupila do ateliéru oděvního designu a následně do ateliéru malby na VŠUP. V její tvorbě se tedy propojuje divadelní perspektiva s přístupem designérky a rozvolněnou malířskou imaginací. Prozkoumává možnosti klasického média malby a závěsného obrazu. Experimentuje s tradičními řemeslnými postupy zpracování textilu či kovu a propojuje je s novými, dostupnými technologiemi. Ve svých malbách a objektových instalacích kombinuje figurativní i abstraktní elementy s typografií, znakem a ornamentem, v němž se odráží vizuální jazyk architektury Prahy a Athén – dvou měst, kde střídavě žije a tvoří.

Její práci v posledních letech silně ovlivnila a obohatila zkušenost s mateřstvím. Začala klást větší důraz na environmentální udržitelnost i genderové otázky a výzvy a její práce reflektuje paradoxní rozpor mezi chráněným intimním prostorem a dystopickou patriarchální společností. V nejnovějších dílech pracuje se zbytkovými kusy plátna, které technikou patchworku spojuje do větších, znovu použitelných formátů, nebo vytváří objekty ze starých karoserií. Souběžně s malbou se věnuje automatickým kresbám, které doplňují technicky složité obrazy rychlým a uvolněným gestem. Jedná se o spontánní záznamy trajektorií prchavých mentálních procesů, které se vynořují a zase mizí ve vzácných chvílích odpojení od útočící každodennosti.