Czechitas: olomoucké ženy v IT

22 2 2021

V Telegraph Hubu se aktivně zajímáme o rozvoj podnikání a průmyslu v Olomouckém kraji. V našem coworku se setkáváme s lidmi z různých profesí, a tak jsme se rozhodli je vyzpovídat, jak vypadá situace v jejich oboru v regionu. 

Od září 2020 sídlí v našem coworkingovém centru olomoucká pobočka neziskové organizace Czechitas, která pomáhá ženám a dětem poznávat svět informačních technologií. S regionální koordinátorkou pro Olomoucký a Zlínský kraj, Janou Filipovou, jsme se v našem Kupé bavily o tom, jaká je zdejší poptávka po IT odbornících, proč ženy rády pracují s daty a kde mohou čerství absolventi hledat pracovní uplatnění.

V čem spočívá vaše činnost jako regionální vedoucí Czechitas pro Olomoucký a Zlínský kraj?

Práce regionálního koordinátora spočívá zejména v organizaci a vedení odborných kurzů, které jsou orientované na IT. Naše kurzy jsou tematicky rozdělené do čtyř oblastí: programování, testování, zpracování dat a tvorba webu. Mým úkolem je zajistit kvalitní lektorský tým, který s námi jede na stejné vlně a chce svoje know how předávat dál takovou formou, aby to účastnice kurzů pochopily. Našimi lektory jsou profesionálové z praxe a studenti IT oborů. Vzhledem k tomu, že obě zmíněné pobočky jsou na startu, snažím se se svými kolegyněmi zvýšit povědomí v regionu o našem působení jak mezi účastnicemi, tak mezi IT firmami. Spoustu času věnuji vytváření nových partnerských kontaktů a osvětě naší práce.

Jakou překážku podle Vás nejčastěji spatřují ženy při hledání práce v IT?

Těžko říct, překážkou často bývá ostych nebo nižší sebevědomí žen. Současně zde hraje roli i historické hledisko, kdy technologické obory byly brány jako doména mužů. Tyto stereotypy se snažíme bořit a ukazovat, že IT svět je otevřený všem a i ženy zde mají vysoké uplatnění. Velkou roli podle mě hraje i neznalost IT pracovních pozic, které v souvislosti s narůstající digitalizací a novými technologiemi vznikají. I v této oblasti se snažíme dělat osvětu - na YouTube představujeme formou rozhovorů s našimi IT partnery jednotlivé odborné pozice. Během chvilky si ženy mohou udělat obrázek o tom, co dělá front-end developer, co dělá tester, že architekt není vždy architekt a další. 

Čím se v IT ženy nejvíc chtějí zabývat?  

Podle zájmu účastnic je evidentní, že stoupá popularita tématu zpracování dat a datové analýzy. Nechci zobecňovat, ale určitě jsi i ty zaznamenala, že v běžném životě se data sbírají ze všech možných zdrojů: vyžadováním registrací pro různé účely, prostřednictvím nákupních karet velkých obchodních řetězců, optimalizovaným vyhledáváním na internetu, používáním účtu Google. Návaznou logickou potřebou je všechny tyto informace zpracovat a vyhodnotit. Hodně firem v současné chvíli potřebuje zpracovávat a vyhodnocovat velká množství dat. 

Velice silné a kvalitní základy pro práci datového analytika je možné získat právě na našich kurzech, od jednodenního Úvodu do datové analýzy až po rekvalifikační kurzu Digitální akademie: Data.  

Holky v IT, Czechitas

Kde mohou vaše absolventky uplatnit svoje pracovní zkušenosti? Spolupracujete s nějakými olomouckými firmami?  

V rámci programu Digitální akademie máme kariérní poradenství: propojujeme naše absolventky s partnerskými firmami. Často již během tohoto kurzu si partnerské firmy vytipují vhodné studentky, kterým pak nabídnou juniorskou pracovní pozici. 

V Olomouckém kraji navazujeme spolupráci s různými společnostmi. Mimo jiné mezi naše partnery patří HELLA AUTOTECHNIK NOVA S.R.O., EGT Express, Edhouse, ICOK, TESCO SW, Nestle. Velký důraz klademe na firemní kulturu našich partnerů, záleží nám na tom, aby byla v souladu s našimi hodnotami. Partnerská spolupráce má různé podoby, firmy nám poskytují prostory, jejich zaměstnanci se podílejí na lektorování, organizujeme společně popularizační aktivity a v neposlední řadě nás podporují finančně. Pro rozvoj obou regionů jsou partnerství velmi důležitá a my si jich velice vážíme. 

Navazujeme partnerství nejen s IT společnostmi, ale i firmami ze sféry byznysu nebo kultury, třeba jako Telegraph, kde sídlí naše olomoucká pobočka. 

Jak velká je poptávka po šikovných IT odbornících v Olomouci a okolí?

Poptávka po IT pozicích je obecně vysoká. V Olomouckém kraji nabízí spoustu juniorních pozic společnost TESCO SW, v Přerově rodinná firma KARAT Software, která velmi často otevírá juniorní IT pozice. Poptávka po IT odbornících je stále větší než nabídka a trh není zatím nasycen. IT je velice perspektivní obor, ve kterém budou stále vznikat nové pracovní příležitosti. Proto jsou naší další cílovou skupinou středoškoláci. 

Letní škola IT, Czechitas

Vystupujete jako alternativní instituce, která se zabývá hlavně vzděláváním dospělých ve sféře IT. Postupně se ale vaše činnost rozrostla mezi širší cílovou skupinu, do které již nyní patří i děti. Spolupracujete s nějakými středními školami a univerzitami?

Spolupracujeme aktivně s Přírodovědeckou fakultou UP (Katedrou informatiky a Katedrou geoinformatiky) a také s Moravskou vysokou školou. 

Czechitas získala v letošním roce grant od nadace Velux. Je to největší grant v historii naší organizace a jeho prostředky jsou z velké míry určeny na rozvoj vzdělávání středoškoláků a na vstup Czechitas do nových regionů. Díky zmíněnému grantu rozjíždíme nyní online pilotní projekt pro střední školy Kariéra a technologie pro každého, který je určen pro studenty 2, 3, 4 ročníků. Webinář přiblíží studentům dnešní měnící se trh práce v návaznosti na nástup digitalizace. Ukáže jim, ve kterých všech profesích jsou zastoupeny informační technologie, jak zpracovat CV nebo se připravit na pohovor. 

Na letní měsíce plánujeme CzechITas tábor ve Zlíně, který je určen pro kluky a holky od 8 do 12 let. V Olomouci je v plánu týdenní intenzivní kurz Letní škola pro středoškolačky. Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet pandemie.

Na jaké akce se můžou těšit zájemkyně a zájemci o IT v nejbližší době?

Je to již zmíněný pilotní projekt pro střední školy Kariéra a technologie pro každého. V plánu máme každý víkend jeden webinář, spolu se zlínskou pobočkou to činí 4 – 5 akcí měsíčně. Stále ještě máme několik volných míst na semestrální kurz Javascript 2 pro pokročilé, který startuje 18. 3. 2021. Ted' všechny naše workshopy probíhají online, zúčastnit se jich může opravdu kdokoli, odkudkoli. Každopádně věříme, že se v budoucnu vrátíme do prezenční výuky a vybrané workshopy a kurzy budou probíhat i v prostorách Telegraphu. A na to se moc těšíme. 

Autor: Sofiia Taranenko, Telegraph HUB