AI v umění

14 5 2023

Umělá inteligence (AI) se stává stále důležitější součástí moderního světa a ovlivňuje mnoho oblastí, včetně umělecké tvorby a umělcům poskytuje nové možnosti a nástroje pro tvorbu. AI může pomoci umělcům vytvářet obrazy, hudbu a dokonce i literaturu. Například AI algoritmy jsou schopny generovat nové nápady, návrhy a vytvářet obrazy, které mají velký potenciál jako umělecká díla.

Jedním z příkladů využití AI v umělecké tvorbě je generativní umění, což je proces tvorby uměleckých děl pomocí algoritmů a strojového učení. Tyto algoritmy se učí z velkého množství uměleckých děl, která jsou jim poskytnuta jako tréninková data. Na základě těchto dat mohou být vytvořeny nové digitální obrazy, videa, animace a další formy uměleckého vyjádření.

Jedním z příkladů umělců, kteří využívají AI v praxi, je Mario Klingemann, německý umělec a vývojář AI. Jeho díla jsou často vytvářena pomocí generativních algoritmů a vyznačují se neotřelými a surrealistickými prvky. Klingemannova práce byla prezentována v mnoha významných galeriích a institucích po celém světě.

mario klingemann

MARIO KLINGEMANN (zdroj: Artsy)

 

Dalším příkladem je John Gerrard, irský umělec, který využívá AI při vytváření svých digitálních instalací. Jeho práce jsou obvykle vytvářeny pomocí algoritmů, které jsou založeny na fyzikálních zákonech a které umožňují vytvářet realistické vizualizace přírodních jevů a krajin.

AI může pomoci umělcům s tvůrčím procesem a usnadnit jim výběr barev, kompozice a materiálů pro svá díla. Dále může AI pomoci umělcům s digitalizací svých prací a umožnit jim snadnou úpravu a sdílení svých děl na sociálních sítích a jiných online platformách.

Jedním z nejvýraznějších příkladů je projekt The Next Rembrandt, který byl spuštěn v roce 2016 společností ING a uměleckým studiem J. Walter Thompson Amsterdam. Cílem projektu bylo vytvořit nové dílo Rembrandta, který zemřel před více než 350 lety. Tým vědců, programátorů a designérů využil umělou inteligenci k analýze všech Rembrandtových děl a následnému vytvoření digitálního obrazu, který vypadá jako Rembrandtovo dílo.

Dalším příkladem využití umělé inteligence je projekt The Painting Fool od britského umělce Simona Coltona. Tento umělecký robot využívá strojové učení k tvorbě nových děl, která jsou vytvářena pomocí algoritmů a pravidel založených na dřívějších uměleckých dílech. Projekt byl prezentován na mnoha výstavách a uměleckých festivalech po celém světě.

simon colton

SIMON COLTON (zdroj: newscientist.com)

 

V posledních letech se objevuje stále více umělců, kteří využívají umělou inteligenci ke vytváření nových a inovativních děl. Mezi tyto umělce patří například Rafael Lozano-Hemmer, Trevor Paglen a Sougwen Chung.

Nicméně, využití umělé inteligence v umění není bez kontroverze. Někteří kritici tvrdí, že umělá inteligence není schopna nahradit skutečného umělce a že umělecké dílo musí být stále tvůrcovým vlastním dílem. Ostatní věří, že umělá inteligence přináší nové možnosti a perspektivy v umělecké tvorbě, které by jinak nebyly možné.

V každém případě, je jasné, že využití umělé inteligence v umělecké tvorbě bude hrát stále důležitější roli v budoucnu a umělci, kteří budou mít schopnosti v této oblasti, budou mít velkou konkurenční výhodu v rychle se rozvíjejícím uměleckém světě.

 

 

Text: OpenAI: ChatGPT (redakčně upraveno)

Úvodní foto: Midjourney

Anglická verze tohoto článku: Automatický překladač Deepl

Další články