Ivan Pinkava
Dvojná vazba

 

Virtuální prohlídka výstavy.

Tvorba Ivana Pinkavy je dlouhodobě ukotvena v médiu klasické fotografie. Svůj svébytný vizuální jazyk postavil především na analogové černobílé fotografii, která neustále osciluje mezi reprezentací lidské postavy a zátiším. Leitmotivem Pinkavova díla je reflexe symbolů vizuální kultury a uvědomování si vlastní konečnosti. Výstava v galerii Telegraph představí vedle sebe starší i nejnovější autorovy práce s důrazem na jejich vývoj a vzájemný dialog.

Kurátorem výstavy je Jan Dotřel. 

 

Vernisáž 24. 9. 2020 18:00.

5