Signál I

25 6
galerie výstava

Sbírka je organismus, který nežije z jednotlivin, ale z představy vlastních hranic, od kterých je očekávána permanentní modifikace. Sběratel je fanatik, který je pro naplnění svého metapříběhu schopen obětovat hodně. A to ne jenom finančních prostředků. Zní to jako oxymóron, ale sběratelství je vlastně antimaterialistické. Hodnota totiž není v předmětu samém, ale v jeho významu pro celek sbírky, pro kontext, do kterého vstupuje. Sbírka uměleckých objektů začne sběratele dříve nebo později infikovat přízrakem potřeby idealistické perspektivy, přízrakem kulturní zodpovědnosti. Kulturní dopad bude ale pouze takový, do jaké míry se společnost ztotožní s hodnotami, jež vedly k jejímu vzniku. Étos odkazu je tak neustále konfrontován s mřížkou, je konfrontován se zlomy a záhyby, které jsou naplněny disharmonií. Právě toto je ale jediná cesta, jak autenticky zahlédnout momentální obraz nervózně se převalujícího organismu umělecké sbírky. Jediný způsob, jak dešifrovat signál.

 

Kurátor výstavy: Martin Drábek

Architekt výstavy: David Vojtuš

galerie
Není to TEFF