Radu Baies
Searching For My Human Traces

25 2
galerie výstava vernisáž

Výstava rumunského malíře Radu Baiese s názvem Searching For My Human Traces bude citlivou analýzou typické autorovy tvorby posledních pěti let a zároveň vyústěním jeho letního rezidenčního pobytu v Telegraphu. Radu zkoumá člověka a jeho úlohu ve vztahu k celku. Absolutnu, přírodě, času. Pokládá si soustavné otázky o původu a směřování člověka jako takového. Člověk v jeho světě je součástí neidealizované krajiny, která není pouhou kulisou, ale naopak jeho neoddělitelnou součástí. Zásadní je obecná přítomnost člověka v jeho malbách samotných. V části maleb Radu Baiese není člověk přímo fyzicky přítomen, avšak jeho meřítko a stopy soustavné činnosti jej ve výsledku dokonale suplují a nepřímo tak odkazují k existencionální obsahové rovině tohoto pozoruhodného reprezentanta současné Klužské malířské školy.

 

Kurátor výstavy: Jan Kudrna

galerie
Není to TEFF