Stanislav Ondruš
Out and Closer

3

Vernisáž 3 2 2022 v 18:00

Telegraph Gallery není jenom prostorem našeho hlavního výstavního sálu, ale je také platformou, která tvoří program pro několik dalších pater celého domu. A tentokrát jsme se rozhodli, že od třetího do devátého února nahradí filmy v Telegraph kině výtvarné umění a uskuteční se zde krátkodobý výstavní projekt vizuálního umělce Stanislava Ondruše.

Stanislav Ondruš (1995) je absolventem bakalářského studia ateliéru Grafiky Zbyňka Janáčka Fakulty umění Ostravské univerzity. Následně absolvoval magisterské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Malba III Rastislava Podhorského. Ve své tvorbě se zabývá podstatou prožívání přítomného okamžiku, kterou vyjadřuje minimalistickým jazykem a gestickou malbou a kresbou. Je pro něj charakteristická monochromatická barevnost. Ondrušova díla jsou vytvářena pohybem, jako určitým dějovým nosičem. Vracení se na to stejné místo - domů, opakování jedné a té samé chyby nebo její napravování, kopírování jiných, osamostatňování, cyklení a individualizace svojí vlastní cesty. To jsou podněty, které Ondruše stále nutí tvořit, přehodnocovat a vyjadřovat názor skrze médium vizuálního umění. Výstavou Out and Closer demonstruje spojení obrazu a malířských principů s cestami života. 

 

Kurátor: Mira Macík

 

stanislav ondruš

Otevírací doba výstavy je vázána na otevírací dobu Telegraph Cafe.

pondělí–pátek 8:00–20:00
sobota, neděle 9:00–18:00

Pozor - V pondělí 7 2 bude výstava přístupná od 15:00

 

Partnerem výstavy je Televizní studio ZZIP.

 

 

 

 

6
Cena
Vstup volný