Stanislav Ondruš
Out and Closer

3

Vernisáž 3 2 2022 18:00

Telegraph Gallery není jenom prostorem našeho hlavního výstavního sálu, ale je také platformou, která tvoří program pro několik dalších pater celého domu. A tentokrát jsme se rozhodli, že od třetího do devátého února nahradí filmy v Telegraph kině výtvarné umění a uskuteční se zde krátkodobý výstavní projekt vizuálního umělce Stanislava Ondruše.

Stanislav Ondruš (*1995) je absolventem bakalářského studia ateliéru Grafiky Zbyňka Janáčka Fakulty umění Ostravské univerzity. Následně absolvoval magisterské studium na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v ateliéru Malba III Rastislava Podhorského. Ve své tvorbě se zabývá podstatou prožívání přítomného okamžiku, kterou vyjadřuje minimalistickým jazykem a gestickou malbou a kresbou. Je pro něj charakteristická monochromatická barevnost. Ondrušova díla jsou vytvářena pohybem, jako určitým dějovým nosičem. Vracení se na to stejné místo - domů, opakování jedné a té samé chyby nebo její napravování, kopírování jiných, osamostatňování, cyklení a individualizace svojí vlastní cesty. To jsou podněty, které Ondruše stále nutí tvořit, přehodnocovat a vyjadřovat názor skrze médium vizuálního umění. Výstavou Out and Closer demonstruje spojení obrazu a malířských principů s cestami života. 

 

Kurátor: Mira Macík

 

Přečtěte si také Rozhovor se Stanislavem Ondrušem.

 

stanislav ondruš

6