The Magic Mirror
Shimon Okshteyn

24
kinosál výstava POP-UP art

Telegraph Gallery není jenom prostorem našeho hlavního výstavního sálu. Je také platformou, která tvoří program pro několik dalších pater celého domu. A tentokrát jsme se rozhodli, že na několik dní nahradí filmy v Telegraph kině výtvarné umění a uskuteční se zde krátkodobá výstava děl umělce Shimona Okshteyna ze Sbírky Roberta Runtáka.

 

Shimon Okshteyn (1951–2020) byl ukrajinský umělec narozený ve městě Chernivtsi. Absolvoval Mitrofan Grekov Art College v Oděse na Ukrajině a od roku 1980 žil a pracoval v USA. Právě tam Okshteyn bystře, avšak citlivě sledoval prostředí, ve kterém se nově ocitl. Nelpěl na minulosti, bral z ní však to nejlepší. Ve své tvorbě využíval různé kunsthistorické odkazy jako např. prvky z renesance, baroka, sociálního realismu nebo německého expresionismu, které citlivě propojoval se současností. Tímto způsobem vytvářel svou vlastní realitu, v níž se zaměřil na napětí mezi vysokým a nízkým, veřejným a soukromým, abstrakcí a figurací.


Kurátor: Otto M. Urban

kinosál
Není to TEFF