Vynálezce telegrafů na fasádě Telegraphu

13 8 2021

Všimli jste si už naší nové fasády? Pokud ne, je nejvyšší čas k nám zamířit na výstavu Signal II a při té příležitosti se na nový mural podívat.

Současnou podobu dal fasádě francouzský umělec žijící ve Šternberku – Vincent Chignier. Mural tvořil tři dny v rámci 14. ročníku Street Art festivalu v Olomouci. Street Art Festival (SAFE) se v letošním roce koná ve dnech 25. 6.–25. 9. 2021 a začal právě malbou na budovu Telegraphu, pokračoval street artem v podloubí u kostela sv. Mořice od uměleckého dua Die Geniesser a těšit se můžete ještě na malby na Hvězdárně v Prostějově, u Galerie Šantovka, Moravského divadla a S-klubu v Olomouci. SAFE vznikl v roce 2015, přičemž volně navázal na Live Graffiti Show, kterou realizoval již od roku 2007.

Vincent Chignier

Vincent Chignier (*1988) je malířem a ilustrátorem pocházejícím z města Clermont-Ferrand ve Francii, jenž se usadil v České republice ve Šternberku. Studoval truhlářství, avšak stále více jej to táhlo k umění, malbě a ilustraci, takže nastoupil na školu grafického umění v Lyonu a následně pokračoval ve studiu nástěnné malby v rodném Clermont-Ferrandu. V roce 2019 pak dokončil studia výtvarného umění na pařížské Sorbonně. Jeho tvorbu výrazně ovlivňuje urbanistické umění a oblíbení umělci Caravaggio, Hieronymus Bosch, Henri Matisse a Basquiat. V českých zemích si velmi oblíbil motiv krojovaných žen z Hané, které se v poslední době objevují nejen v jeho obrazech, ale dokonce i v muralu na fasádě Telegraphu.

Vincent Chignier Telegraph

Street art na naší budově vyobrazuje vynálezce, malíře a sochaře Samuela Morse, který vynalezl Morseovu abecedu a elektrický telegraf. Doplňují jej již zmíněné ženy v krojích, které jsou inspirované sgrafitem na olomouckém hlavním nádraží z roku 1960 od dalšího šternberského umělce Wilhelma Zlamala (1915–1995).

Mural Telegraph

Text: Tereza Holoubková, Telegraph gallery