Signál II

22 7
galerie výstava

Mizíme ze světa. Ztrácíme svá těla a opouštíme své smysly. Pozorujeme sebe samé kdesi z výšky a z dálky skrze teorie, modely, sítě, mapy, obrazovky, projektory, kamerové systémy a virtuální realitu. Přestáváme být součástí žitého, prožívaného světa jako jeho subjekt, ale stáváme se postupně pouze jedním z jeho objektů, věcí, které je možno zkoumat, pitvat, definovat a analyzovat, které ovšem samy schopnost zkoumavého pohledu ztrácejí. Věříme, že máme na dosah všechna tajemství světa, ale jeho podstata je nám stále vzdálenější a nejasnější. Víme všechno, ale nerozumíme ničemu. 

Podobně se vztahujeme i ke světu výtvarného umění, ke světu umění vůbec. Stěžujeme si, že je obtížné mu porozumět, že se umění stalo uzavřeným, složitým, odtrženým od každodenních problémů a nakonec snad i nepochopitelným. A tak, namísto abychom jej znovu vnímali v jeho lidském rozměru, abychom před ním ve vytržení stáli a pozorně s ním navazovali hovor, namísto toho, abychom se stali jeho součástí, abychom se spolu s ním účastnili tohoto světa, namísto toho všeho jej skenujeme a analyzujeme, třídíme, kopírujeme, sdílíme a předvádíme. Přitom všem věříme, že právě takové počínání nás do světa umění vpustí, že to všechno nám dříve či později zajistí cosi jako návod k obsluze, vstupenku, klíč. 

Čím více však o umění mluvíme, tím méně mluvíme s ním. Vedeme v jeho sousedství nesrozumitelné monology a nepřestáváme se divit, že na nejasné otázky nedostáváme smysluplné odpovědi. Přitom jediné, co skutečně potřebujeme, je setkávat se s uměním tváří v tvář a rozmlouvat s ním jeho vlastní řečí.  

Mizíme ze světa. Tato výstava se pokouší stopovat jeden z aspektů tohoto mizení. Je zároveň pořadově druhou přehlídkou současného umění ze sbírky Roberta Runtáka v Telegraph Gallery.

 

SEZNAM AUTORŮ

Josef Achrer, Ondřej Basjuk, Jaroslava Brychtová, Jiří Černický, Dalibor David, Petr Dub, Vladimír Houdek, Krištof Kintera, Sabina Knetlová, Jiří Kornatovský, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Stanislav Libenský, Břetislav Malý, Hynek Martinec, Michaela Maupicová, Josef Mladějovský, Ivan Pinkava, Daniel Pitín, Jan Poupě, Ondřej Přibyl, Václav Stratil, Ira Svobodová, Robert Šalanda, Jakub Tomáš, Zdeněk Trs, Vladimír Véla

 

Kurátor výstavy: Pavel Dvořák

galerie
Není to TEFF