Matouš Háša

1 3 2021

Sochař Matouš Háša (*1992) je absolventem pražské AVU, prošel si ale i školami ve Florencii (Libera Accademia di Belle Arti Firenze) nebo v Londýně (Middlesex University London). V reakci na současné kulturní a sociální dění používá média figurální plastiky, kterou zasazuje do ikonografických kontextů jako reminiscenci na symbolické až archetypální vyobrazení. Jeho práce zbavená kontextu a výkladu je díky kombinaci inspirace klasickým sochařstvím (např. Michelangelo, Rodin) a současnými figurálními umělci (např. Marc Quinn, Banksy) formálním pokračováním tradice západního sochařství. Za pomoci obsahu, kontextu vzniku a umístění soch se snaží tuto tradici uplatnit, aniž by byla zbavena své autenticity a duchovního obsahu. Ve své práci vědomě čerpá z "kořenů" západní kultury, které přenáší do podoby psychoanalytického portrétu postmoderního člověka. Zabývá se otázkou identity, již současnost připravila o tajemství a soukromí.

 

Rozhovor s Matoušem Hášou nejen o soše močícího Herkula

 

Další články