Gábor Pintér

1 9 2021

Gábor Pintér (*1983) je maďarský malíř a je jedním z reprezentantů tzv. "bad painting". Ve své tvorbě se sice věnuje především malbě, ale také práci s papírem či prostorovým instalacím. Ve svých obrazech pracuje se žánrovými motivy, které odrážejí často absurdní situace, k čemuž si Gábor pomáhá sloučením reálných a surreálných výjevů. Koncepce jeho obrazů je často reakcí na vlastní kritické úvahy o dnešní konzumní společnosti. Kromě toho se zamýšlí nad fungováním mysli a procesu poznávání. Zkoumá tak povahu psychologické a mentální reality a její vztah ke skutečnému hmatatelnému světu. Jeho malířský projev se vyznačuje živou barevností a silnými gestickými tahy štětcem. Gábor vystudoval Fakultu malby na Maďarské akademii výtvarných umění a žije a tvoří v Budapešti.

Gábor Pintér: Když pracuji, nejsem nikdy sám (rozhovor)