Úvod do cirkulární ekonomiky & inspirace na cestě k udržitelné budoucnosti

20 2 2024 / 17:00

Zveme vás na inspirativní a praktickou přednášku Úvod do cirkulární ekonomiky &  inspirace pro spolupráci na cestě k udržitelné budoucnosti

Nároky zákazníků na firmy a jejich zodpovědný a šetrný přístup k životnímu prostředí jsou jedním z hlavních důvodů, proč se firmy všech velikostí čím dál více věnují tématu cirkulární ekonomiky. Není to však pouze segment zákazníků, který je hnací silou k tranzici business modelů firem, zvyšující nároky se objevují rovněž uvnitř firem - ze strany zaměstnanců či v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Jak uchopit, pracovat s tématem cirkulární ekonomiky a jak jej aplikovat ve firmě, budou hlavní body této přednášky. Pozornost bude věnována také souvislosti pojmů cirkulární ekonomika, udržitelnost a ESG, přicházející legislativě v této oblasti a ukázkou praktických již existujících řešení zavádění principů cirkulární ekonomiky ve firmách.

1

Během této přednášky se dozvíte:

  • Principy cirkulární ekonomiky
  • Jak vypadá cirkulární ekonomika v datech
  • Proč se věnovat cirkulární ekonomice v kontextu nadcházející legislativy
  • Přínosy cirkulární ekonomiky pro firmy
  • Jak aplikovat principy cirkulární ekonomiky do firem
  • Příklady zavádění principů cirkulární ekonomiky ve firmách
  • Jak komunikovat aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti

Speaker: 

Laura Mitroliosová se přes 7 let aktivně věnuje tématu cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. Od roku 2019 vede společnost CIRA Advisory s.r.o., kde se kromě role CEO věnuje strategickým konzultacím v oblasti cirkulární ekonomiky a udržitelnosti, v CIRAA také pomáhá klientům svůj pozitivní dopad správně vykomunikovat. Dříve působila ve vedení Institutu Cirkulární Ekonomiky a byla součástí digitálního odpadového tržiště Cyrkl. Své zkušenosti a znalosti na poli cirkulární ekonomiky a ve vedení organizací se snaží předávat dál i jako lektor či koordinátor odborných konferencí, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit. 

Je akreditovaným mentorem/ expertem v rámci programu PLATINN, který využívají firmy a start-upy z celé ČR pro akceleraci a zlepšení fungování ve své firmě. Velmi často také působí v hodnotících komisí např. TOP odpovědná firma, Ceny SDG´s, www.zebricekudritelnosti.cz

Své dovednosti v oblasti procesního, projektového a týmového řízení staví na znalostech z bankovního sektoru, kde dříve působila. Motivací je pro ni pracovat na projektech, které mají pozitivní vliv na rozvoj společnosti a zejména na zlepšování životního prostředí. 

Mgr. Zuzana Huňková

Zuzana vystudovala bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia na PřF UP a magisterský obor Migrace a rozvojová studia na UK. Od května 2021 působí na pozici koordinátorky udržitelného rozvoje Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své funkci řídila tvorbu strategie udržitelného rozvoje UP a akční plány a je hlavním garantem jejich naplňování. Mimo jiné je také absolventkou programu Akademie managementu udržitelnosti pro univerzity FPH VŠE a spoluzakladatelkou Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti. Od října 2023 působí v pozici předsedkyně Komise Místní Agendy 21 a Smart City města Olomouce.

c

Zuzana bude mluvit o budování tématu udržitelného rozvoje na univerzitách v ČR, s důrazem na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působí jako koordinátorka udržitelného rozvoje. Proč je nutné, aby se univerzity udržitelností zabývaly, co přesně to znamená, jak se univerzity v Česku směrem k udržitelnosti za posední roky posunuly a jakým čelí výzvám? Protože je UP velkou součástí města Olomouce, je nezbytné také propojování s městem Olomouc a Olomouckým krajem. Co to v praxi znamená a jakou roli zde UP v čele se Zuzanou hraje?

Délka přednášky je 2h.

Změna programu vyhrazena.

 

6
Není to TEFF