Josef Mladějovský, Petr Dub
Tabula Rasa Breach

4 2

Vernisáž 4 2 2020 17:00

Projekt Tabula Rasa Breach má ve své podstatě hlubokou historii. Před několika lety se měla uskutečnit společná výstava Petra Duba a Josefa Mladějovského v Brně. Výstava se neuskutečnila, avšak dlouhodobý profesní vztah obou autorů se po odmlce připomněl právě na výstavě v Telegraph Gallery. 


Byla to jejich potřeba zareagovat na jednu ze zásadních otázek filozofie, která byla vztažena na problematiku minulosti, současnosti a v podstatě také budoucnosti umění. Nosným elementem výstavy je sloup. Zásadní bod lidské (architektonické) zkušenosti a jasný funkční prvek, který se však v čase stává svébytným artefaktem. 


V pracích obou autorů se sloup stává nositelem vizuální informace, dekóru, nejasného jazyka, nebo se dokonce mění v nejasnou hmotu skrytou pod klíčovací modrou barvu, která je známá z filmového průmyslu v oblasti trikových scén.


Výstava chce ukázat určitou interpretační neoddělitelnost minulosti od současnosti s vědomím, že tomu patrně nebude v budoucnosti jinak. Pomyslná Tabula Rasa malby je předmětem neukončené debaty a polemiky. Takové, na kterou oba autoři reagují malbou sahající daleko za zažité formáty. Nikde není dáno, kdo z obou autorů je konkrétním tvůrcem. Zásadní je kolektivní energie, která má za cíl se prolnout, doplnit a vytvořit podmínky pro dialog a průsečíky, jež podněcují k otázkám. 

 

Kurátor: Domenice de Chirico

5