Václav Stratil
Srdce v kleštích

Východiskem výstavy Srdce v kleštích jsou pojmy jako domov, paměť či návrat s jejich konkrétními projevy v tvorbě výtvarného umělce a performera Václava Stratila. Výstava představí kresebné a fotografické práce z let 2003–2019, v nichž autor stupňuje vazby mezi osobní pamětí a svou uměleckou historií. Důraz je kladen na současné podmínky, které tento paměťový diskurs nově ustavují, ale také na téma “pozdní tvorby“ umělce, kterýžto eufemismus obvykle má skrýt holou pravdu, že jde o práci umělce starého. Olomouc touto výstavou dostává zpět svého “ztraceného syna“ se vší “vertikální nostalgií“, které je schopen plesnivej dědek, co většinu času proleží na posteli.

Kurátor výstavy: Jiří Ptáček

5
Není to TEFF