Tim Eitel

19 9 2021

Díla Tima Eitela (*1971) se vyznačují extrémním realismem ovlivněným anglo-americkou realistickou malbou, nejvýrazněji reprezentovanou Edwardem Hopperem či Davidem Hockneyem. V jeho rané tvorbě lze postřehnout vědomou reakci na Mondriana. Sám Eitel se však podobným asociacím vyhýbá a nenechává se jimi svazovat. Ve své imaginaci propojuje celé universum jevů, které nás obklopují: prostorové vztahy, strukturu, individuální děje i mezilidské interakce.

Tim Eitel – Obraz 0
Tim Eitel, Man Lying in Grass, 2018, olej na plátně, 210 cm × 190 cm

Tim Eitel na svých figurativních obrazech, inspirovaných pozorováním každodenní reality i dějinami umění, dokazuje svůj skutečně hluboký cit pro techniku i formu. Záměrně v nich nerozehrává žádné grandiózní příběhy, naopak je pečlivě redukuje na holou podstatu. Tu sice na Eitelových plátnech matně poznáváme, ale skutečně porozumět jí nedokážeme.

Tim Eitel – Obraz 2
Tim Eitel, White Walls, 2018, olej na plátně, 90 cm × 74,9 cm

Jeho tvorba působí na diváka určitou rozpolceností, která je pro celou generaci umělců Nové lipské školy charakteristická – spojuje v ní vlivy tradiční ateliérové výuky po roce 1990 s novými koncepty a vlivy Západu. S Lipskem pojí Eitla převážně doba jeho studií, kdy jej vedl profesor Arno Rink na Hochschule für Grafik und Buchkunst. V současnosti tento umělec žije a tvoří střídavě v Berlíně a Paříži. 

Tim Eitel – Obraz 3
Tim Eitel, Conversation, 2018, olej na plátně, 114,9 cm × 90 cm 

Autor: Barbora Křížová, Šárka Nováková, Telegraph Gallery