Telegrafiky

11 6 2023
Laura

Chcete mít doma skutečné umění? Chcete investovat a nevíte kde začít? Zakupte si signovanou autorskou serigrafii o rozměru 72 x 51 cm, která je vydávána v omezeném nákladu 100 kusů. Zakoupit ji můžete přímo na recepci Telegraphu nebo na našem e-shopu. 

 

Dominik Adamec (*1995)

Dominik Adamec je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, oboru sochařství v ateliérech Jindřicha Zeithammela a Tomáše Hlaviny. V současné době žije a tvoří v Berlíně. Snad proto, že Adamec pochází z křesťanské rodiny, vychází jeho tvorba z raně středověké sakrální architektury, sochařství i prvků náboženské liturgie. Další inspirací mu je biologie, v níž hledá anomálie při vzniku organismů a jejich vývojových modifikací. 

Dominik Adamec: Ambrozia

KOUPIT TELEGRAFIKU

Adamec

 

 

Filip Kůrka (*1993)

Filip Kůrka je absolvent Akademie výtvarných umění, kde studoval v ateliérech Martina Mainera a Jiřího Petrboka a je známý pro zobrazování pornografických námětů. V poslední době však prošel, jak on sám říká, osobním přerodem, při kterém mu Bůh vnukl myšlenku mysliveckého realismu. Tak se stal Kůrka jeho zakladatelem a v současnosti intenzivně pracuje na jeho realizaci. Má za sebou řadu výstav v Česku a zahraničí, například v Galerii současného umění na Festivalu současného umění Prostějov nebo v The Chemistry Gallery v Praze.

Filip Kůrka: Solitéra

KOUPIT TELEGRAFIKU

kůrka

 

 

Monika Žáková (*1987)

Monika Žáková je absolventkou pražské Akademie výtvarných umění. Od počátků své tvorby klade důraz na preciznost. Moničinu tvorbu charakterizuje koncentrace a silný fokus na cizelaci technického zpracování jejích obrazů. Je fascinována vrstvením a významovými souvislostmi při řešení vztahu mezi materiály, zejména ve formě plátna a papíru.

Monika Žáková: XY

KOUPIT TELEGRAFIKU

Monika Žáková

 

 

Mark Ther (*1979)

Tvorbu Marka Thera definuje především médium videa, instalace a kresba. Autorsky pracuje na poli hraného filmu v roli režiséra utvářejícího dějovou linii s citem pro každý detail. Nebojí se pracovat s pobuřujícími tématy, která jsou spojena s objekty a osobami vycházejícími z jeho fascinací. Pracuje s historickými tabu a jak on sám říká – rád vzpomíná na dobu, kterou sám nezažil.

Mark Ther: Garfield

KOUPIT TELEGRAFIKU

mark_ther

 

 

Laura Limbourg (*1996)

Umělkyně Laura Limbourg se ve své tvorbě zabývá malbou, grafikou a sochou. Klíčovou inspirací pro její tvorbu byla cesta do jihovýchodní Asie, kde se setkala s prodejem lidského těla, dětskou prostitucí a sexturismem. Na tato témata se rozhodla reagovat odlehčeným způsobem, který spočívá také v uvolněném rukopisu a nadsázce.

 

Laura Limbourg: Green Tiger

KOUPIT TELEGRAFIKU

laura_limbourg

 

 

Veronika Gabrielová (*1992)

Veronika Gabrielová se ve své tvorbě věnuje kresbě a jejím přesahům, ve kterých zkoumá převážně antropologické fenomény, jakými jsou například socializační procesy v soudobé společnosti a jejich vlastní hraniční pozice, které se nejpřesněji ukazují ve střetu s jinými kulturami. Čerpá ze svých vlastních prožitků a zobrazuje náměty ze svého nejbližšího okolí.

Veronika Gabrielová: Triton*ka 

KOUPIT TELEGRAFIKU

veronika_gabrielova

 

 

Pavel Korbička (*1972)

Dílo Pavla Korbičky se primárně zabývá světlem, prostorem, pohybem a zvukem. Pracuje s konkrétními místy, v nichž reaguje na jejich výjimečnost a jejich skryté řády, které se snaží aktivovat přítomností diváka a jeho individuální percepcí. Jeho umělecká činnost se pohybuje na pomezí sochařství, architektury a vědeckého výzkumu.

Pavel Korbička: Mimikry

KOUPIT TELEGRAFIKU

pavel_korbicka