Muzejní noc v Telegraphu

5 5 2023

Stejně jako minulý rok, tak i letos se mohou všichni milovníci kultury v Olomouci těšit na Olomouckou muzejní noc, která proběhne 19. května jako součást celorepublikového Festivalu muzejních nocí, pořádaného Asociací muzeí a galerií České republiky v termínu od 19. května do 16. června. Všem návštěvníkům Olomoucké muzejní noci budou ještě dlouho po běžné otevírací době zpřístupněny sbírky více než 50 institucí, jakými jsou muzea, galerie, knihovny, ale i některé části Univerzity Palackého, zajímavé stavby či hřbitovy. Zúčastnění tak mají možnost spatřit místa ve zcela novém světle. 

Co je však nejdůležitější, tak ani Telegraph nemůže u této příležitosti chybět, a proto v daný večer nabídne návštěvníkům bohatý program. V první řadě Telegraph může pozvat na představení děl současného umělce Davida Pešata, který už několik týdnů působí v Telegraphu v rámci svého rezidenčního pobytu. Nejenže návštěvníci budou mít možnost nahlédnout do umělcova ateliéru během tzv. Open Studia od 18:00, ale také budou moci od 19:00 zhlédnout výstavu jeho děl, z období před rezidencí, v prostoru Telegraph Loftu, nejvyššího patra budovy, který bude během večera výjimečně otevřen.

David Pešat je pražský umělec, jehož malířská práce navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Autor na dané východisko reaguje po svém, přehodnocuje ho, destruuje a přetváří. Citlivě vnímá rámec zkušenosti, kterou prošlo moderní umění, aby vytvořilo předpoklady pro svobodné tvůrčí zacházení se samotnou vizualitou (mimo manifesty a ortodoxní avantgardní proklamace). Pro Pešata je právě vizualita materiálem určeným ke zpracování a transformaci, jakousi „surovinou”, jíž lze přetvářet. Přirozeným motivem tematizace se tak pro něj stávají metamorfózy a často se pohybuje nejednoznačně mezi figurací a abstrakcí.

Telegraph Gallery bude po tento večer bohužel zavřena, jelikož se pro Vás bude pilně chystat nová výstava Topografie samoty s díly Michala Škody, kterou budete moci obdivovat od 26. 5. s vernisáží 25. 5. v 18:00.

Tím však program, který jsme si pro vás k Olomoucké muzejní noci přichystali, nekončí. Po výstavě bude také následovat úplně první letní kino letošního roku v Telegraphu. Promítán bude v prostoru atria od 20:30 dokumentární film oceněný Českým lvem. Film Zkouška umění diváky přenese na pražskou Akademii výtvarných umění v čase přijímacích zkoušek. Snímek sleduje ve třech rozdílných ateliérech zákulisí náročné úlohy, před kterou stojí tamní pedagogický sbor. Jak vybrat ze zástupu uchazečů ty správné, kteří dostanou v dalších letech příležitost formovat podobu výtvarného umění? Jak v této zkoušce obstojí samotní vyučující? Předmětem zkoušky se tak postupně stává umění samotné a taktéž jeho místo v současném, tolik matoucím světě. Otázek je celá série: Pro koho umění vlastně děláme? Stačí dělat věci tak, jak je cítíme? Dokáže nás dnes vůbec něco pohoršit? Vražda, nebo sebevražda? Bisexualita, nebo pansexualita? Hovno, nebo krev? Co nám to celé říká o povaze a smyslu umění v dnešní době?

d

Celý program Olomoucké muzejní noci v Telegraphu je pro návštěvníky připraven zcela zdarma.

 

Další články