Dominik Adamec

30 6 2022

Dominik Adamec (*1995) je absolventem pražské Akademie výtvarných umění, oboru sochařství (Jindřich Zeithammel, Tomáš Hlavina). V současné době žije a tvoří v Berlíně. Snad proto, že Adamec pochází z křesťanské rodiny, vychází jeho tvorba z raně středověké sakrální architektury, sochařství i prvků náboženské liturgie. Jazyk jeho projevu buduje na principech významové a haptické ambivalence, které jsou křesťanství cizí. V instalacích, zahrnujících čtení autorských textů a práci se syntezátorově přepracovanými chorály, se tak křesťanské symboly mění v symboly odkazující na erotično či biotechnologické zásahy. To však neznamená, že by smysl náboženství zlehčoval. Spíše naopak. Tělesnost, kterou působí papírový povrch jeho soch, je synonymem lidské tělesnosti. Na ní se podepisuje okolní svět jako celek složený z lidí, zvířat a rostlin. Je to svět jak jej vidíme na raně gotických iluminacích. Svět Chimérický, který se předvádí divákovi v tvarosloví jeho soch.

 

Rozhovor s Dominikem Adamcem (podcast)

Rozhovor: Dominik Adamec 28 6 2022
Přejít na podcast