Dennis Scholl

19 9 2021

Fantaskní atmosférou, silnými vypravěčskými tendencemi a ohromujícím smyslem pro detail se vyznačuje tvorba Dennise Scholla (*1980). Snová nálada Schollových děl vyvolává v divákovi podobný pocit, který zažívají při zkoumání obrazů mystických děl Williama Blakea či představitelů německého romantismu. Při nahlížení na Schollovu tvorbu se divák, jako svědek osudů vyobrazených postav, stává součástí samotného díla. Kompoziční propracovanost nabízí možnost postupovat obrazem kousek po kousku a objevovat všechna jeho skrytá zákoutí.

Dennis Scholl – Obraz 1
Dennis Scholl, The Shame, olej na plátně, 2020, dřevěná deska, 34 × 25 cm

V centru pozornosti Schollových děl je lidská postava. Někdy odkazuje na literární nebo historické postavy, většinou se ale jedná o postavy fiktivní, u kterých je velmi často potírán rozdíl mezi pohlavími. Jeho protagonisté jsou zvláštní i zábavné, jejich tváře někdy připomínají masky odkazující na klasicistní umění. Důraz klade na propracované obličejové rysy: mandlové, daleko od sebe umístěné oči, vykreslené rty a nos s výrazným profilem.

Dennis Scholl – Obraz 2
Dennis Scholl, Primat des Außen, 2012, tužka na papíře, 207 × 150 cm

Dennis Scholl vystudoval Hochschule für Bildende Künste v Hamburku, dnes žije a tvoří v Berlíně. Zajímavý je umělecký vývoj, kterým prošel. Od monochromatické kresby tužkou přešel postupně až k barvě na plátně. Barvu, zpočátku v podobě křídy či pastelky, začal Scholl velmi opatrně vnášet v roce 2015, od roku 2017 už však plně přešel k technice olejové barvy. Svá díla dosud prezentoval na skupinových i samostatných výstavách v New Yorku, Bruselu či Londýně.

Dennis Scholl – Obraz 3
Dennis Scholl, Selbst als garten, 2007, tužka na papíře, 80 × 63

Autor: Barbora Křížová, Telegraph Gallery