Rozhovor Jan Kudrna: Spectrum

13 7 2020

V týchto dňoch si môžete zadovážiť knihu SPECTRUM, ktorá sa zaoberá súčasnou mladou malbou v Českej republike. Zoznam približne 40tich autorov narodených v 70. a 80. rokoch v Československu navrhoval Václav Hájek, Petr Vaňous a Barbora Ropková. Na výbere autorov sa podieľal aj kurátor Telegraph gallery Jan Kudrna, s ktorým prehodila pár viet o myšlienke vzniku knihy jeho asistentka.

 

Ako vznikla táto nevšedná kombinácia osobností ako je Vaňous, Kudrna a Ropková?

 

Se samotnou ideou knihy přišel Petr Vaňous před 4 lety. Hledal se ideální tým autorů, jež měli být lidmi, kteří se velmi pohybují v prostředí výstav, a především ateliérů samotných. Zároveň měla být zajištěna jistá „preferenční rovnováha“. K Petru Vaňousovi a mně byla oslovena Edith Jeřábková, která z pracovních důvodů musela z projektu po čase vystoupit. S Petrem jsme znali práci Báry Ropkové a oslovili ji, zda by nechtěla v projektu namísto Edith Jeřábkové pokračovat. K naší radosti souhlasila, a tak vznikla finální trojice.

 

Podľa čoho ste vybrali názov Spectrum? Čo názov predstavuje, na čo odkazuje?

 

Název se během času ukázal jako určitý „gordický uzel“ celého projektu. Nakonec byl vybrán název SPECTRUM. Obecně název představuje souhrn nebo škálu a v zásadě takto měl (má) kniha působit. Tohle je její úloha.

 

Aký vzorec ste zohľadňovali pri výbere umelcov do publikácie?

 

Od samého počátku bylo zjevné, že nepůjde publikací obsáhnout všechny směry, autory a tendence. Musel se nastavit klíč. Byl určen počet 45 autorů. Zásadní bylo těžiště malby po roce 2000. Každý z autorů navrhl svých 45 autorů a každý nich byl obodován jedním bodem. Prvních 45 autorů s nejvyšším počtem bodů se do knihy dostalo. Samozřejmě proběhla závěrečná debata týkající se každého z navržených autorů, ale tento technicistní klíč byl základem všeho.

 

Ktorých umelcov si vybral ty, Honzo?

 

Výběr byl tím bodovacím systémem vlastně kolektivní, byť byla následná delší debata. Body byly zásadní. Myslím, že každý z autorů měl počet „úspěšných“ a „neúspěšných“ kandidátů zhruba stejný.

 

Aká myšlienka alebo nápad stál za vznikom tejto knihy?

 

Základní myšlenku publikace přednesl před 4 lety Petr Vaňous, který je editorem celé knihy. Zajel tehdy do Olomouce a skoro celou noc jsme tu myšlenku probírali společně s Robertem Runtákem. Ona ta geneze je daleko zásadnější. Ta potřeba takových publikací je zde obrovská. Kvalita české malby je značná! V zásadě to cítí každý, kdo se více pohybuje v mezinárodním prostředí. Disponujeme zde nesmírně kvalitní scénou. Avšak chybí zde ucelený pohled a přehled. Jedna kniha nic nezmění a nevyřeší. Ale doufáme, že bude na čem stavět. Zásadní je dostat knihu k lidem v zahraničí. Je třeba však říci, že bez opravdového BLÁZNA podobná kniha nevznikne nikde. Náklady jsou enormní. A bez Roberta Runtáka by tato kniha nemohla nikdy přežít ani stádia prostých úvah.

 

Čo si od vydania knihy sľubujete resp. čo je cieľom publikácie?

 

Chceme ukázat, že scéna je opravdu pestrá a kvalitní. A když to mírně zlehčím. I poučení lidé uvidí, že byť je v knize 45 autorů a autorek, klidně 20 dalších zde právem chybí :-). A co více může vypovídat o scéně v pozitivním slova smyslu?

 

Prečo ste si vybrali nakladateľstvo BigBoss?

 

Líbí se nám, jak ke knihám přistupují. Odvedli v tomto nesmírný kus práce. A mají také dosah v zahraniční distribuci.

 

Čím vás zaujali dizajnéri zo štúdia 20YY Designers, že mohli navrhnúť vizuál knihy?

 

S Petrem Bosákem a Robertem Jansou z kolektívu  štúdia 20YY Designers, pracuje jak Petr Vaňous tak Robert Runták delší čas. Trvalé zásadní dvojice na naší scéně.

 

Rozmýšľate nad pokračováním?

 

Nepřímo k tomu směřuje několik mých odpovědí výše. Není to o autorech knihy. Má to návaznosti a jde o opravdu vysoce nákladný projekt. Když bude odkudkoli vůle na SPECTRUM II., tak se mu já osobně vůbec bránit nebudu☺.

 

Otázky: Vera D.