Open Studio: Gábor Pintér

Otevřený ateliér. Tentokrát uvidíte jak pracuje Gábor Pintér, který do Telegraphu přijel z Budapeště a bude zde pracovat až do konce října 2021. Svůj ateliér otevírá 17:00–19:00. 

GÁBOR PINTÉR
*1983

Gábor Pintér je maďarský malíř a je jedním z reprezentantů tzv. bad painting. Ve své tvorbě se sice věnuje nejen malbě, ale i práci s papírem či prostorovým instalacím. Ve svých obrazech pracuje se žánrovými motivy, které odrážejí často absurdní situace, k čemuž si Gábor pomáhá sloučením reálných a surreálných výjevů. Koncepce jeho obrazů je často reakcí na vlastní kritické úvahy o dnešní konzumní společnosti. Kromě toho se zamýšlí nad fungováním mysli a procesu poznávání jako takového. Zkoumá tak povahu psychologické a mentální reality a její vztah ke skutečnému světu. Jeho malířský projev se vyznačuje živou barevností a silnými gestickými tahy štětcem. Gábor vystudoval Fakultu malby na Maďarské akademii výtvarných umění a žije a tvoří v Budapešti.

Více informací o rezidenčních programech v Telegraphu najdete zde.

7